• Kampania informacyjno-edukacyjna „Senior znaczy Szacunek” ruszyła 14 września 2017.

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną Senior Znaczy Szacunek dotyczącą certyfikatu OK SENIOR przyznawanego sprawdzonym produktom i usługom adresowanym do osób starszych.

  Strategicznym Partnerem kampanii Senior Znaczy Szacunek, upowszechniającej wiedzę na temat bezpieczeństwa konsumenckiego i roli znaku jakości OK SENIOR jest firma TAURON. Na przykładzie usługi Serwisant 24 promowane są wartości, o których mówi program certyfikacji OK SENIOR.

  Więcej informacji

 • Znak Jakości OK SENIOR to program certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych.

  Ma on pozwolić seniorom i ich rodzinom na szybką identyfikację tych ofert, które spełniają cztery kryteria:

  1. bezpieczne (spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa dla osób starszych)
  2. zrozumiałe (łatwy w odbiorze i czytelny, tak aby osoby starsze były świadome tego, co kupują)
  3. potrzebne (odpowiadające rzeczywistym potrzebom osób starszych, chroniące przed nadużyciami)
  4. przystępne (dostępne bez ograniczeń, wyróżnia się najlepszym stosunkiem jakości do ceny)

  Więcej informacji

 • Częścią programu OK SENIOR jest Paszport Seniora. Każda osoba po 60-tym roku życia możne go otrzymać nieodpłatnie wypełniając formularz.

  Paszport OK SENIOR zawiera:

  • Wykaz praw i ulg przysługujących z racji wieku.
  • Informacje na temat zasad bezpieczeństwa oraz gdzie szukać pomocy.
  • Listę najważniejszych instytucji, gdzie Senior może szukać wsparcia.
  • Miejsce do wpisania kontaktów do najbliższych i ważnych danych o sobie.
  • Paszport OK SENIOR powinno się mieć zawsze przy sobie!

  więcej informacji na stronie www.seniorznaczyszacunek.pl

Aktualności

 • SilverEco and Ageing Well International Awards

  29 marca, w Paryżu odbędzie się uroczysta gala SilverEco and Ageing Well International Awards. Nagrodzone zostaną najlepsze projekty, usługi czy produkty dedykowane seniorom, które pojawiły się na światowym rynku. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest jedyną organizacją z Polski, która jest partnerem tego wyjątkowego wydarzenia.

  Do 7 marca, do godziny 14.00 można głosować na międzynarodowe inicjatywy, które zostały wybrane do finałowej 50-tki. Głosy oddane online zostaną doliczone do punktów oddanych przez Jury.

  Wśród inicjatyw z 21 krajów, znalazły się 4 projekty z Polski:

 •  Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

  Trzy placówki dziennej opieki dla seniorów zostały uroczyście otwarte 20 i 22 lutego 2018 roku. Obiekty powstały w ramach projektu Pienińskie Domy Dziennego Pobytu realizowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z gminami: Szczawnica, Łapsze Niżne i Czorsztyn.

  Informacje o projekcie:

  Partnerzy projektu: gmina Szczawnica, gmina Czorsztyn, gmina Łapsze Niżne

  Czas realizacji projektu: rozpoczęcie projektu maj 2017, realizacja usług:  styczeń 2018 – grudzień 2019

  Beneficjenci projektu: Projekt skierowany jest do osób starszych (w wieku 60+), niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z obszaru trzech gmin będących partnerami projektu.

  Więcej informacji na stronie projektu PDDP.

 • Stanowisko KIGS – uwagi do programu Przyjazna Polska – DOSTĘPNOŚĆ PLUS 2018-2025

  Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej dot. programu Przyjazna Polska – DOSTĘPNOŚĆ PLUS 2018-2025.

  Uwagi zostały wysłane w trybie przewidzianym w projekcie konsultacji społecznych i międzyresortowych Programu Dostępność Plus.

  Tekst do pobrania: 2018 04 06_DostepnoscPlus_KIGS_uwagi