Lipiec 2014

Miesięczne archiwum

  • KIGS – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

    Ustanowienie fundacji Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej W dniu 30 lipca 2014 r. Marzena Rudnicka, Robert Gwiazdowski, Bolesław Meluch i Michael Gomola złożyli oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji pod nazwą „Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej”