Sierpień 2014

Miesięczne archiwum

 • Kongres Gospodarki Senioralnej

  Pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej 29 października 2014 r. Gospodarze: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i Centrum im. Adama Smitha Organizator: Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Data: 29 października 2014 r. Miejsce: Pałac Prymasowski, Warszawa Program Kongresu Gospodarki Senioralnej Pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej stworzy nowy model prywatnych i publicznych inwestycji w usługi dla […]

 • Partnerstwo z URBI

  Zawarcie partnerstwa z Unią Rynku Budowlano-Inwestycyjnego KIGS, reprezentowany przez prezes Marzenę Rudnicką, zawarł partnerstwo z Unią Rynku Budowlano-Inwestycyjnego. Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (URBI) gromadzi organizacje i firmy branży budowlanej i inwestycyjnej. Jest pierwszą w Polsce organizacją powstałą dla wzmocnienia znaczenia branży w gospodarce kraju. Misją URBI jest wprowadzenie w Polsce konkurencyjnych i najlepszych w Europie standardów budowlano-inwestycyjnych, a dzięki temu odblokowanie potencjałów całej branży, […]

 • Partnerstwo z CAS

  Zawarcie partnerstwa z Centrum im. Adama Smitha KIGS, reprezentowany przez prezes Marzenę Rudnicką, zawarł partnerstwo z Centrum im. Adama Smitha. Centrum im. Adama Smitha (CAS) skupia środowisko stałych ekspertów złożone z ekonomistów, prawników, politologów, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin. CAS ma zasięg ogólnopolski i koncentruje się na działaniach na rzecz wolnego rynku – prowadzeniu badań, […]

 • Pierwsze zgromadzenie fundatorów

  Zgromadzenie Fundatorów: wybór Zarządu pierwszej kadencji i powołanie członków Rady Zgromadzenie Fundatorów podjęło decyzję o ustanowieniu jednoosobowego Zarząd pierwszej kadencji. Zgromadzenie wybrało Marzenę Rudnicką na stanowisko Prezesa Zarządu. Fundatorzy także powołali członków Rady KIGS. Robert Gwiazdowski, Bolesław Meluch i Michael Gomola będą członkami Rady. Robert Gwiazdowski będzie także pełnił funkcję przewodniczącego Rady.