Styczeń 2015

Miesięczne archiwum

  • Partnerstwo z PSGS

    W dniu 29 stycznia 2015 r. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zawarł Porozumienie o partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Golfa Seniorów (PSGS). PSGS propaguje i wspiera rozwój golfa w Polsce jako jednej z nielicznych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych, popularnej w świecie, umożliwiającej aktywność prozdrowotną ludzi do późnej starości.

  • Zawarcie partnerstwa z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW

    W dniu 22 stycznia 2015 r. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zawarł Porozumienie o partnerstwie środowiskowym z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Federacja SUTW zrzesza organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną lub aktywizującą na rzecz osób starszych oraz organizacje prowadzące działalność w zakresie ochrony praw osób starszych.