Luty 2015

Miesięczne archiwum

  • Konferencja SGGW o obliczach starości objęta patronatem KIGS

    Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej objął patronatem honorowym konferencję naukową: „Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku”. Konferencja jest organizowana przez Wydział Nauk Społecznych SGGW i odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015. Obrady będą prowadzone nt. starości w dawnym i współczesnym społeczeństwie, sytuacji seniorów w perspektywie międzynarodowej oraz o psychofizycznych […]

  • Spotkanie nt. opieki długoterminowej

    Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, weźmie udział w spotkaniu „Ośrodki opieki długoterminowej w świadomości Polaków – opinie i wyzwania”, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 r. W dyskusji nt. ośrodków opieki długoterminowej wezmą także udział Senator Mieczysław Augustyn i prof. dr hab. Piotr Błędowski.