Maj 2015

Miesięczne archiwum

  • Sympozjum eksperckie pt.: „System ochrony zdrowia a aktywizacja zawodowa osób 50+”

    W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się sympozjum eksperckie pt. „System ochrony zdrowia a aktywizacja zawodowa osób 50+” w którym uczestniczyła prezes KIGS – Marzena Rudnicka. Wydarzenie zorganizował EurActiv w partnerestwie z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  • KIGS objął Patronatem Merytorycznym Konsorcjum Inicjatyw Senioralnych i na rzecz Osób Zależnych

    Miło nam poinformować, że Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej objął Patronatem Merytorycznym Konsorcjum Inicjatyw Senioralnych i na rzecz Osób Zależnych. Celem Konsorcjum jest wspieranie działań w zakresie gospodarki senioralnej i osób zależnych, rozwijanie w tym obszarze współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organami administracji publicznej, organizacjami seniorów, organizacjami pozarządowymi, definiowanie potrzeb i problemów w regionie województwa opolskiego. W najbliższych […]

  • KIGS członkiem AFE-INNOVNET

    Sieć tematyczna poświęcona innowacji na rzecz środowisk przyjaznych starzeniu się AFE-INNOVNET jest europejskim projektem, który ma na celu wypracowanie nowatorskich, opartych na doświadczeniu rozwiązań promujących aktywne i zdrowe starzenie się oraz rozwijanie środowisk przyjaznych starzeniu się w Unii Europejskiej. Projekt rozpoczęty został w marcu 2014 r. i dziś w zarządzanej przez niego sieci znajduje się […]