Czerwiec 2015

Miesięczne archiwum

  • KIGS rozpoczyna realizację projektu „Nowa Jakość dla Seniora”

    Projekt „Nowa Jakość dla Seniora” jest realizowany przez Instytut w celu opracowania pierwszych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki senioralnej. Tworzenie usług dla seniorów, projektowanie mieszkalnictwa senioralnego i rozwijanie przedsiębiorczości w tej nadal nowej branży polskiej gospodarki wymaga określenia kryteriów dostępności i zasad certyfikacji. Zrównoważony rozwój gospodarki senioralnej jest uzależniony od spójnego systemu certyfikacji. Projekt […]

  • Znane i nieznane oblicza starości, konferencja na SGGW

    W dniu 9 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Znane i nieznane oblicza starości” pod patronatem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Instytutu, wziął udział w sesji plenarnej nt. konsekwencji strukturalnych, instytucjonalnych i indywidualnych starzenia się społeczeństw. Wypowiadał się na temat pozycji Polski w Indeksie Aktywnego Starzenia się oraz czynników budowania popytu na […]