Lipiec 2015

Miesięczne archiwum

  • Partnerstwo z miastem Otwock

    W dniu 22 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwock nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o Partnerstwie pomiędzy Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej i Miastem Otwock. Porozumienie podpisali Pani Marzena Rudnicka, Prezes KIGS i Pan Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Miasta Otwock. W uroczystości udział wzięli Pan Piotr Stefański, Wiceprezydent Miasta Otwock, Zbigniew Lasota, Dyrektor Działu Finansowania KIGS […]

  • Partnerstwo z fundacją ZACZYN

    KIGS i fundacja ZACZYN zawarli partnerstwo. Fundacja ZACZYN powstała w 2011 r. Realizuje projekty obywatelskie z udziałem osób 60+ pod hasłem „Razem damy radę!”.