Sierpień 2015

Miesięczne archiwum

  • KIGS i Teraz Polska są partnerami

    Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zawarł partnerstwo z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Teraz Polska promuje pozytywny wizerunek Polski i Polaków w kraju oraz za granicą. Cieszymy się, że współpracujemy przy organizacji II Kongresu Gospodarki Senioralnej, w którym będą uczestniczyć goście z Polski i zagranicy.