Październik 2015

Miesięczne archiwum

 • O rewitalizacji Zespołu Szpitalnego im. Juliusza Rogera w Rybniku

  W ramach rewitalizacji budynków poszpitalnych, parku Bukówka i sąsiadującego z nimi parkingu miejskiego w Rybniku zostanie stworzona tzw. Śródmiejska Strefa Wielopokoleniowa. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest partnerem wspierającym działania Miasta Rybnika na rzecz gospodarki senioralnej w zakresie projektów i strategii związanych z szerokorozumianą srebrną gospodarką. Marzena Rudnicka, prezes Instytutu: Zamierzenie inwestycyjne „Kwartał „Juliusz” w Rybniku jest spójne z  najnowszymi rekomendacjami […]

 • Konsultacje projektu Deklaracji programowej rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce

  II Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniu 6 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Podczas Kongresu Marzena Rudnicka odczytała projekt Deklaracji programowej rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Projekt Deklaracji jest otwarty do konsultacji środowiskowych. Uwagi i propozycje można zgłaszać pod adres deklaracja@kigs.org.pl do dnia 15 listopada 2015 roku. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprasza m.in. przedstawicieli […]

 • Objęcie patronatem Głosu Seniora

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej objął patronatem honorowym magazyn „Głos Seniora”. Głos Seniora to zarazem czasopismo i portal internetowy. Celem Głosu Seniora jest pełnienie roli informatora, poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową.

 • Udział KIGS w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

  W dniu 9 października 2015 r. Marzena Rudnicka uczestniczyła w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dyskusja była prowadzona pod kątem polityki rozwoju gmin w kontekście depopulacji. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest zaangażowany w rozwój gospodarki senioralnej na poziomie krajowym jak i regionalnym i lokalnym, a Marzena Rudnicka wypowiedziała się na temat polityki senioralnej w kontekście […]

 • II Kongres Gospodarki Senioralnej

  W dniu 6 października 2015 r. odbył się II Kongres Gospodarki Senioralnej w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Kongres odbył się pod hasłem: „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej – potencjał rynku usług przyjaznych wiekowi oraz pozycja i rola Polski w rozwoju srebrnej gospodarki w Europie”. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia założeń polityk i strategii krajowych oraz europejskich […]