Styczeń 2016

Miesięczne archiwum

 • Artykuł prof. G. Bartkowiak i prof. J. Fazlagić zapowiadający konferencję „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus”

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej udzielił patronatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula, która organizuje konferencję nt. pracowników 65+. Zapraszamy do przeczytania artykułu prof. Grażyny Bartkowiak i prof. Jana Fazlagić zapowiadającego konferencję, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. w Warszawie. Pobierz artykuł  

 • Zaproszenie do poparcia Deklaracji Programowej Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zakończył prace nad Deklaracją Programową Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce. Prace nad Deklaracją były prowadzone w kilku etapach: Instytut opracował projekt Deklaracji, następnie w czasie II Kongresu Gospodarki Senioralnej ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad projektem, po czym przeprowadziliśmy szerokie konsultacje środowiskowe. Deklaracja stanowi wspólny głos w sprawie rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce. Ostatnim etapem pracy […]

 • Konferencja „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65+” – przypomnienie

  W dniu 26 lutego 2016 r. odbędzie się konferencja „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania”, która została objęta patronatem Instytutu. Marzena Rudnicka, prezes KIGS, weźmie udział w konferencji i przedstawi bieżące projekty Instytutu. Program konferencji 

 • Partnerstwo między KIGS i PCG Polska

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i PCG Polska zawarli partnerstwo. Instytut i PCG już współpracowali w ramach organizacji II Kongresu Gospodarki Senioralnej w zakresie opieki nad osobami starszymi niesamodzielnymi. W związku z zawarciem umowy partnerskiej współpraca zostanie teraz rozszerzona o kwestie planowania i finansowania inwestycji w obszarze opieki senioralnej, badania rynku, certyfikację usług i produktów dla seniorów. […]