Luty 2016

Miesięczne archiwum

  • Udział Marzeny Rudnickiej w konferencji o kapitale intelektualnym pracowników wiedzy 65+

    W piątek 26 lutego 2016 r. Marzena Rudnicka, Prezes KIGS, weźmie udział w konferencji „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania” organizowanej przez Uczelnię Vistula. Jej wystąpienie będzie dotyczyło kapitału społecznego osób 65+ – Idea mistrzostwa i ułatwianie międzypokoleniowego przekazywania wiedzy w tradycyjnych zawodach, które budują kulturę techniczną […]

  • Zapowiedź Smart City Forum, 15-16 marca 2016 r.

    W dn. 15 i 16 marca 2016 r. w Warszawie odbędzie się trzecia edycja konferencji Smart City Forum. Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, weźmie udział w debacie „Polityka senioralna w ramach Smart City/Telemedycyna”. Pobierz zapowiedź  

  • Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce

    Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce została przyjęta w dniu 1 lutego 2016 r. Prace nad Deklaracją były prowadzone w kilku etapach: Instytut opracował projekt Deklaracji, następnie w czasie II Kongresu Gospodarki Senioralnej ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad projektem, po czym przeprowadziliśmy szerokie konsultacje środowiskowe, po czym uczestnicy rynku senioralnego mogli wyrazić swoje poparcie dla Deklaracji. Deklaracja stanowi […]