Grudzień 2016

Miesięczne archiwum

  • Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce 08.12.2016 r.

    Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce została przyjęta w dniu 1 lutego 2016 r. Prace nad Deklaracją były prowadzone w kilku etapach: Instytut opracował projekt Deklaracji, następnie w czasie II Kongresu Gospodarki Senioralnej ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad projektem, po czym przeprowadziliśmy szerokie konsultacje środowiskowe, po czym uczestnicy rynku senioralnego mogli wyrazić swoje poparcie dla Deklaracji. Deklaracja stanowi […]