Luty 2017

Miesięczne archiwum

 • KIGS Partnerem III Europejskiego Kongresu Samorządów Kraków, 27 – 28 marca 2017 roku


  III Europejski Kongres Samorządów

  Kraków, 27 – 28 marca 2017 roku

  Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku

  Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

  III Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Przewidujemy zróżnicowany program, na który składać się będzie sześć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

  REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Program Kongresu będzie realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto.