Czerwiec 2017

Miesięczne archiwum

  • III Kongres Srebrnej Gospodarki

    9 czerwca 2017 odbył się III Kongres Gospodarki Senioralnej zorganizowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Ministerstwo Rozwoju. Podjęte w czasie Kongresu debaty prowadzone były pod hasłem: „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”. Debata 1:  Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy. Moderator: Dorota Bąbiak-Kowalska, Radca prawny, Z-ca Redaktora Naczelnego, Wspólnota […]