Spotkania ZBS

5 czerwca 2017 5 czerwca miało miejsce inauguracyjne spotkanie Zespołu Budownictwa Senioralnego. Spotkanie poprowadził Bolesław Meluch, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w zakresie rynku nieruchomości, przedstawiciel Związku Banków Polskich oraz Mariusz Zagórski, Koordynator Zespołu Budownictwa Senioralnego. Agenda spotkania: Powitanie gości i przedstawienie gości – Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dyskusja na temat obszarów tematycznych oraz aktualnych […]