Autor w dziale

Spotkania ZBS

5 czerwca 2017 5 czerwca miało miejsce inauguracyjne spotkanie Zespołu Budownictwa Senioralnego. Spotkanie poprowadził Bolesław Meluch, ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w zakresie rynku nieruchomości, przedstawiciel Związku Banków Polskich oraz Mariusz Zagórski, Koordynator…