Dom z Sercem

Fundacja „Dom z Sercem” oferuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych. Posiada zestaw kompleksowych i zintegrowanych form wsparcia, wspomagających osoby starsze i ich rodziny. Zespół, w skład którego wchodzą m.in.: pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekunka medyczna, psycholog, fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy, lekarz, opiekunki środowiskowe i asystenci osób niepełnoprawnych, pomogą dobrać odpowiednie formy pomocy dostosowane […]