Adamed partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

  Eksperci biją na alarm – polskie społeczeństwo się starzeje. Co trzeci Polak jest już Seniorem – obecnie w Polsce żyje ponad 9 mln osób powyżej 60 r.ż. i blisko 12 mln osób powyżej 55 r.ż.   Wzrost populacji osób starszych rodzi wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz zdrowotne dla organizacji czy instytucji, które realizują zadania i inicjatywy dla […]