OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UTW

Autor w dziale
774
OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzesza organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną lub aktywizującą na rzecz osób starszych oraz organizacje prowadzące działalność w zakresie ochrony praw osób starszych.

Od 2009 r. Federacja UTW prowadzi Punkt Konsultacyjno-Doradczy, w którym wolontariusze i współpracownicy Federacji udzielają porad i konsultacji prawnych, organizacyjnych, finansowych oraz dotyczących sporządzania projektów dotacyjnych.

Federacja UTW jest współorganizatorem Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)