Projekt #KlimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu

#KlimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu

Zmiany klimatu wpływają na jakość i warunki życia, co niesie ze sobą zagrożenie dla funkcjonowania, zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W grupie szczególnie narażonych na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia, czy układu oddechowego, są osoby starsze. Zachodzące zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa) sprawiają, że to właśnie seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową pod względem ekonomicznym i społecznym.

Celem Projektu jest zwrócenie uwagi na konsekwencje ekstremalnych zmian klimatycznych i aktywizowanie seniorów do działań zapewniających im bezpieczeństwo i poprawienie jakości życia. Główną formą Projektu będą organizowane narady obywatelskie, które mają za zadanie stymulowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniową. Tym samym wypracowane przy współpracy z lokalną społecznością rekomendacje zawarte w Lokalnej Agendzie Aktywności Seniorów na rzecz klimatu, będą mogły być wpisane do polityki senioralnej Gminy.

 

Towarzyszące Programowi warsztaty z zakresu planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy mają integrować mieszkańców Gminy, a zwłaszcza seniorów, angażując w działania na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian.

 

W związku z powyższym chcemy zaprosić Państwa do udziału w debacie eksperckiej, pod tytułem „Senior czuje dobry klimat” m odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku, o godz. 11:00. W obecnej sytuacji wydarzenie przyjmie formułę online, będzie otwarte dla każdego zainteresowanego. Przewidujemy że potrwa maksymalnie 90 minut. Spotkanie będzie transmitowane na portalu ChrońmyKlimat.pl oraz naszych mediach społecznościowych.

W spotkaniu udział wezmą:

– dr Andrzej Kassenberg – ekspert ds. klimatu Instytutu na rzecz Ekorozwoju,

– Bolesław Meluch – Wiceprezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,

– Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO, Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Redaktor Naczelny Głosu Seniora,

– Weronika Michalak – Dyrektor HEAL Poland.

Transmisja wydarzenia odbędzie się w czasie rzeczywistym od godziny 10:45 pod poniższymi linkami:

Debata odbywa się w ramach projektu „#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu”, finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, jako jeden z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.

Translate »
Skip to content