W dniu 19 maja 2021 o godzinie 11:00, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, oraz Gminą Puszcza Mariańska zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców gminy Puszcza Mariańska, a w szczególności seniorów, do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym dotyczącym projektu: 

#KlimaSeniore – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.

 

W obecnej sytuacji pandemicznej spotkanie odbędzie się w formie on-line. Spotkanie będzie ogólnodostępne, ale specjalnie zapraszani będą seniorzy, przedstawiciele młodego pokolenia, administracji, biznesu, kultury, kościoła oraz organizacji pozarządowych, działacze społeczni i aktywni mieszkańcy, liderzy – osoby, które byłyby zainteresowane tematyką i udziałem w naradach obywatelskich.

Spotkanie będzie trwać około 1,5 godziny i składać się z części wykładowej oraz dyskusyjnej. W części wykładowej spotkania zaprezentowany będzie projekt #KlimaSeniore – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, jego cele i ambicje, metoda narady obywatelskiej, oraz przygotowane przez ekspertów InE i KIGS wyniki analizy dokumentów dla poszczególnych gmin, wnioski z debaty. Część dyskusyjna będzie dotyczyć spraw istotnych przy organizacji narady, zagadnień, które mogą być przedmiotem narady obywatelskiej dotyczącej aktywności seniorów na rzecz klimatu w każdej gminie. Dyskusja będzie moderowana a jej celem będzie zainteresowanie tematyką aktywizacji seniorów wobec zmiany klimatu i zachęcenie do udziału w naradach.

 

Program spotkania

 

11:00 – 11:10

Powitanie i wprowadzenie do projektu #KlimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu

Hanna Kryszyńska, koordynator

11:10 – 11:20 

Wystąpienie przedstawiciela Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak, Wójt Gminy Puszcza Mariańska

11:20 – 11:35

Wpływ zmiany klimatu na jakość życia społeczności lokalnych

Ewa Świerkula, ekspert ds. klimatu, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

11:35 – 11:45 

Zarys aktywności seniorów w Polsce

Bolesław Meluch, wiceprezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

11:45 – 11:55

Wnioski z debaty “Senior czuje dobry klimat”, oraz analizy lokalnych dokumentów strategicznych dot. polityki senioralnej i klimatycznej

Konrad Wielądek, Instytut na rzecz Ekorozwoju

11:55 – 12:05

Jak skutecznie aktywizować mieszkańców? – metoda narady obywatelskiej

Hanna Kryszyńska, koordynator projektu, Instytut na rzecz Ekorozwoju

12:05 – 12:25/30

Dyskusja pomiędzy ekspertami i mieszkańcami gminy dotycząca zagadnień, które mogą być przedmiotem narady obywatelskiej dotyczącej aktywności seniorów na rzecz klimatu w gminie

Hanna Kryszyńska, moderacja dyskusji, Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

Projekt #KlimaSeniore – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu jest odpowiedzią na brak projektów skierowanych do seniorów, czy organizowanych przez seniorów, które dotyczą ekologii. Wśród wielu aktywności takich jak: seniorarady, senioralia, nordic walking, imprezy taneczne, wycieczki, uzdrowiska, wyjazdy itp. nie znajdujemy zagadnień proekologicznych. Projekt #KlimaSeniore to aktywizacja seniorów na rzecz klimatu. Za jego pomocą chcemy zwrócić uwagę na konsekwencje zmiany klimatu, aktywizować seniorów do działań z tym związanych. Oczekiwanym rezultatem projektu jest powstanie Lokalnej Agendy Aktywności Seniorów na rzecz klimatu. Agenda ta może być dobrym przyczynkiem, do powstawania lokalnych polityk senioralnych opartych na przystosowywaniu się do postępującej zmiany klimatu. Chcemy to osiągnąć za pomocą narad obywatelskich które mają za zadanie, przygotowanie metody współpracy i dialogu mieszkańców z lokalnymi władzami.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM pod poniższym linkiem. Spotkanie będzie otwarte od godziny 10:30, prosimy o wcześniejsze pojawienie się na spotkaniu by móc rozwiązać problemy i kwestie techniczne:

https://us02web.zoom.us/j/89332095067?pwd=SjFaSXlPTVFqbTkzdkNVK2x5R3FhUT09

Translate »
Skip to content