Ankieta

XXIV Ranking Największych Banków w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK

Po raz pierwszy w historii Ranking obejmuje potrzeby Seniorów. Jest to wyjątkowa okazja, by bezpośrednio pokazać Bankom jak Seniorzy oceniają ich oferty i jakość obsługi.
Zapraszamy do wypełnienia ankiet.

Przedstawiciele Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i OK SENIOR Polska zostali zaproszeni do Kapituły Konkursu. Będziemy prezentować wyniki Rankingu na forum Konferencji „Horyzonty Bankowości 2019”.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej stoi na straży bezpieczeństwa konsumenckiego a Banki, jak wiadomo są jednym z ważniejszych dostawców usług dla Seniorów.

Celem kategorii “Bank dla Seniora” jest wskazanie i wyróżnienie banków, których Klienci‐Seniorzy najlepiej oceniają usługi, produkty i inne aspekty działalności banku.
Jako Seniorów w kontekście tej kategorii uznaje się osoby w wieku 55+.
Ankiety zostały przygotowane przez Miesięcznik Finansowy BANK we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej z udziałem OK SENIOR Polska. Do współpracy zaproszono m.in. seniorów z następujących organizacji: Obywatelski Parlament Seniorów, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Nagrody przyznawane będą na podstawie ocen przyznawanych w ankietach oraz głosami Kapituły Rankingu (wspólnej dla wszystkich kategorii).
W skład Kapituły wchodzą eksperci w obszarze bankowości, finansów, ubezpieczeń, polityki senioralnej, polityki regulacyjnej i innowacji.

Survey is loading...