Biuro KIGS

Archiwum autora

 • Partnerstwo z miastem Otwock

  W dniu 22 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwock nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o Partnerstwie pomiędzy Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej i Miastem Otwock. Porozumienie podpisali Pani Marzena Rudnicka, Prezes KIGS i Pan Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Miasta Otwock. W uroczystości udział wzięli Pan Piotr Stefański, Wiceprezydent Miasta Otwock, Zbigniew Lasota, Dyrektor Działu Finansowania KIGS […]

 • Partnerstwo z fundacją ZACZYN

  KIGS i fundacja ZACZYN zawarli partnerstwo. Fundacja ZACZYN powstała w 2011 r. Realizuje projekty obywatelskie z udziałem osób 60+ pod hasłem „Razem damy radę!”.

 • KIGS rozpoczyna realizację projektu „Nowa Jakość dla Seniora”

  Projekt „Nowa Jakość dla Seniora” jest realizowany przez Instytut w celu opracowania pierwszych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki senioralnej. Tworzenie usług dla seniorów, projektowanie mieszkalnictwa senioralnego i rozwijanie przedsiębiorczości w tej nadal nowej branży polskiej gospodarki wymaga określenia kryteriów dostępności i zasad certyfikacji. Zrównoważony rozwój gospodarki senioralnej jest uzależniony od spójnego systemu certyfikacji. Projekt […]

 • Znane i nieznane oblicza starości, konferencja na SGGW

  W dniu 9 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Znane i nieznane oblicza starości” pod patronatem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Instytutu, wziął udział w sesji plenarnej nt. konsekwencji strukturalnych, instytucjonalnych i indywidualnych starzenia się społeczeństw. Wypowiadał się na temat pozycji Polski w Indeksie Aktywnego Starzenia się oraz czynników budowania popytu na […]

 • Sympozjum eksperckie pt.: „System ochrony zdrowia a aktywizacja zawodowa osób 50+”

  W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się sympozjum eksperckie pt. „System ochrony zdrowia a aktywizacja zawodowa osób 50+” w którym uczestniczyła prezes KIGS – Marzena Rudnicka. Wydarzenie zorganizował EurActiv w partnerestwie z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 • KIGS objął Patronatem Merytorycznym Konsorcjum Inicjatyw Senioralnych i na rzecz Osób Zależnych

  Miło nam poinformować, że Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej objął Patronatem Merytorycznym Konsorcjum Inicjatyw Senioralnych i na rzecz Osób Zależnych. Celem Konsorcjum jest wspieranie działań w zakresie gospodarki senioralnej i osób zależnych, rozwijanie w tym obszarze współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organami administracji publicznej, organizacjami seniorów, organizacjami pozarządowymi, definiowanie potrzeb i problemów w regionie województwa opolskiego. W najbliższych […]

 • KIGS członkiem AFE-INNOVNET

  Sieć tematyczna poświęcona innowacji na rzecz środowisk przyjaznych starzeniu się AFE-INNOVNET jest europejskim projektem, który ma na celu wypracowanie nowatorskich, opartych na doświadczeniu rozwiązań promujących aktywne i zdrowe starzenie się oraz rozwijanie środowisk przyjaznych starzeniu się w Unii Europejskiej. Projekt rozpoczęty został w marcu 2014 r. i dziś w zarządzanej przez niego sieci znajduje się […]

 • Indeks Aktywnego Starzenia Się – informacja po seminarium

  W dniach 16 i 17 kwietnia 2015 r. odbyło się w Brukseli seminarium poświęcone Indeksowi Aktywnego Starzenia się. Seminarium zostało zorganizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (UNECE) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL). W spotkaniu uczestniczyła Pani Agnieszka Cieśla, Dyrektor Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej KIGS. Indeks […]

 • Zapowiedź seminarium poświęconemu Indeksowi Aktywnego Starzenia się, Bruksela 16-17 kwietnia

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w dniach 16 i 17 kwietnia 2015 r. będzie reprezentowany w Brukseli, podczas seminarium poświęconego Indeksowi Aktywnego Starzenia się, przez dr Agnieszkę Cieśla, Dyrektor Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej Instytutu. Informacja o wydarzeniu pod linkiem: http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/International+Seminar    

 • Partnerstwo z Fundacją Go Silver

  KIGS, reprezentowany przez prezes Marzenę Rudnicką, zawarł partnerstwo z Fundacją Inicjatyw Twórczych – Go Silver. Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver jest organizacją pozarządową, której misją jest aktywizacja osób starszych. Fundacja Go Silver na terenie całego kraju organizuje oddolne inicjatywy skierowane do seniorów, realizuje projekty społeczne korzystając z rządowych programów wsparcia tj. Rządowy Program na rzecz […]