V Kongres Gospodarki Senioralnej

V Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniach 24-25 Listopada 2021, był dwudniowym wydarzenie w formule hybrydowej. Temat przewodni V Kongresu: Różnorodność wieku – dialog pokoleń – Poznaj światowe trendy silver economy. Kongres to dwa dni debat eksperckich, w których w roli prelegentów  udział wzięli eksperci, praktycy oraz przedstawiciele środowiska senioralnego. Podczas pierwszego dnia rozmawialiśmy […]

Debata o zdrowiu Seniorów otwiera nowy cykl spotkań

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerami prowadzi cykliczne debaty pod nazwą „Srebrne Debaty KIGS”, które pozwalają na poznanie najważniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych ważnych dla środowiska osób starszych, ale również dla publicznych i komercyjnych interesariuszy rynku. Zapraszamy  do udziału w debacie on-line z cyklu Srebrne Debaty KIGS-u Debata pt. Potrzeby i zdrowie Seniorów odbędzie się w środę 26 stycznia […]

Ankieta “Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”

Ankieta “Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19”   Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej  zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym zdrowia, samopoczucia i potrzeb seniorów w czasie pandemii.   Będziemy wdzięczni za pomoc udzieloną poprzez wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety. Każdy głos jest ważny, abyśmy mogli opracować dane, którymi się z Państwem podzielimy. Weź udział w anonimowym […]

Zapowiedź V Kongresu Gospodarki Senioralnej

Zapowiedź V Kongresu Gospodarki Senioralnej Polska – jak podaje Komisja Europejska – jest krajem o jednym z najniższych w Europie wskaźników aktywnego starzenia się (Active Ageing Index – AAI). Na wynik składają się m.in. zatrudnienie osób po 50-tym r.ż., uczestnictwo w życiu społecznym, samodzielność i zdrowie oraz możliwości i warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się. Wskaźnik […]

Zapowiedź V Kongresu Gospodarki Senioralnej

  Zapowiedź V Kongresu Gospodarki Senioralnej Polska – jak podaje Komisja Europejska – jest krajem o jednym z najniższych w Europie wskaźników aktywnego starzenia się (Active Ageing Index – AAI). Na wynik składają się m.in. zatrudnienie osób po 50-tym r.ż., uczestnictwo w życiu społecznym, samodzielność i zdrowie oraz możliwości i warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się. […]

Silver Agency partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Silver Agency partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Silver Agency oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej podpisały umowę partnerską dotyczącą współpracy w realizowaniu projektów skierowanych do osób 50+. Oznacza to komplementarne podejście do projektów, oferty przetargowej, a także przyszłych realizacji i współpracy z markami. Porozumienie jasno określa kierunek współpracy na płaszczyźnie projektowej, wymianę doświadczeń i wspólne działania […]