Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu „Ja nigdy takiego życia jak teraz to nie miałam” – mówi pani Helena, która ma 92 lata i przebywa w naszym domu seniora w Kluszkowcach. Obejrzyj, proszę poniższy film i zobacz, ile szczęścia może dać człowiek człowiekowi. https://www.youtube.com/watch?v=88lizM042vc Minęły już prawie cztery lata, odkąd uruchomiliśmy trzy Pienińskie Domy Dziennego Pobytu (Niedzica, […]

Zaproszenie

W trakcie pierwszej narady obywatelskiej w gminie Puszcza Mariańska zostały przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników na spotkaniu informacyjnym w dniu 16 czerwca br. Na ankietę odpowiedziało 47 osób. Blisko 50% osób na spotkaniu oceniło, że obecny stan środowiska naturalnego w Polsce jest raczej lub zdecydowanie zły – w odniesieniu lokalnym nieco mniej – ok. […]

Pierwsza Narada Obywatelska w Puszczy Mariańskiej

Seniorzy z gminy Puszcza Mariańska, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wzięli udział w pierwszej naradzie obywatelskiej, która miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej. Byłą to pierwsza z cyklu czterech narad, planowanych w projekcie #klimaSENIORE, których celem jest utworzenie Lokalnej Agendy Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu. Narada obywatelska, która odbyła się 15 lipca […]

Włącz się do narady obywatelskiej i stwórz z nami Lokalną Agendę na rzecz klimatu

W dniu 15 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbędzie się narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE, na której wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej będziemy opracowywali dokument Lokalnej Aktywności na rzez klimatu. W kwietniu br. gmina Puszcza Mariańska podjęła współpracę z Instytutem na rzecz Ekorozwoju […]

Seniorzy z Puszczy Mariańskiej włączają się w działania na rzecz klimatu

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Relax” Radziwiłłów w Bartnikach odbyło się spotkanie aktywizujące seniorów na rzecz klimatu w ramach projektu #klimaSENIORE. Zmiany klimatu w ostatnich latach stały się bardziej widoczne. Wpływają negatywnie na jakość i warunki życia, a także powodują pogorszenie zdrowia – szczególnie u osób starszych. Z myślą […]

#klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu w gminie Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska postanowiła przystąpić do projektu #KLIMAseniore – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, którego celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje ekstremalnych zmian klimatycznych i aktywizowanie seniorów do działań zapewniających im bezpieczeństwo i poprawienie jakości życia. Główną formą Projektu będą organizowane narady obywatelskie, które mają za zadanie stymulowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Tym samym wypracowane przy […]