CAREWORK

Carework prowadzi działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi na terenie Polski i w Niemczech. Usługi świadczy od 2007 r.

Główne obszary aktywności to: świadczenie usług opiekuńczych, pośrednictwo, wyszukiwanie kontraktów na terenie Polski i Niemiec dla opiekunek i opiekunów osób starszych, doradztwo dla rodzin osób starszych w Polsce i Niemczech w zakresie organizacji opieki nad seniorami z ograniczeniami ruchu  i schorzeniami neurologicznymi, szkolenia w zakresie opieki nas osobami starszymi  i niepełnosprawnymi, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi – np. projekt „Guzik życia”. Wraz z innymi agencjami współtworzy Sekcję Agencji Opieki w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia.

Translate »
Skip to content