Fundacja im. Lesława A. Pagi

Fundacja im. Lesława A. Pagi od 17 lat prowadzi autorskie programy edukacyjno-mentoringowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych z całej Polski. Jest również organizatorem programu Seniorzy 4.0, który przyczynia się do podniesienia stanu wiedzy osób po 65 roku życia na temat wyzwań związanych ze światem nowych technologii, finansów osobistych i profilaktyki zdrowia. Misją programu jest […]

Fundacja Ziko Dla Zdrowia

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku.  Jej celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz pomocy osobom w potrzebie.  Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Więcej informacji: www.zikodlazdrowia.org

Translate »
Skip to content