V Kongres Gospodarki Senioralnej

V Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniach 24-25 Listopada 2021, był dwudniowym wydarzeniem w formule hybrydowej. Temat przewodni V Kongresu: Różnorodność wieku – dialog pokoleń – Poznaj światowe trendy silver economy. Kongres to dwa dni debat eksperckich, w których w roli prelegentów  udział wzięli eksperci, praktycy oraz przedstawiciele środowiska senioralnego. Podczas pierwszego dnia rozmawialiśmy […]

Debata o zdrowiu Seniorów otwiera nowy cykl spotkań

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerami prowadzi cykliczne debaty pod nazwą „Srebrne Debaty KIGS”, które pozwalają na poznanie najważniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych ważnych dla środowiska osób starszych, ale również dla publicznych i komercyjnych interesariuszy rynku. Debata pt. Potrzeby i zdrowie Seniorów odbyła się w środę 26 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00 Podczas debaty odbyła się premiera Raportu Potrzeby i […]

Zapowiedź V Kongresu Gospodarki Senioralnej

Zapowiedź V Kongresu Gospodarki Senioralnej Polska – jak podaje Komisja Europejska – jest krajem o jednym z najniższych w Europie wskaźników aktywnego starzenia się (Active Ageing Index – AAI). Na wynik składają się m.in. zatrudnienie osób po 50-tym r.ż., uczestnictwo w życiu społecznym, samodzielność i zdrowie oraz możliwości i warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się. Wskaźnik […]

Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji

3 marca 2021r. odbyła się kolejna z serii Srebrnych Debat pt. „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji”, organizowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i zespołem Centralnego Domu Technologii. Debata „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji” była dyskusją wokół codziennych potrzeb pokolenia silver, przeniesionych do świata wirtualnego. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak […]

Kongres PRACA – nowa solidarność?

Zapraszamy na Kongres PRACA – nowa solidarność?, który odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godzinie 10:00, z inicjatywy Centrum Analiz MISO i Komitet Dialogu Społecznego KIG. Temat PRACY w czasach zmian technologicznych, demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii, to sprawa publiczna, u korzeni której jest idea solidarności – w dużej mierze zapomniana, wymagająca zdefiniowania […]

ABC technologii, czyli jak sprytnie być online

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju wraz z Zespołem Centralnego Domu Technologii zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu Srebrne Debaty KIGSu pt.: ABC technologii, czyli jak sprytnie być online Debata odbyła się 9 listopada w godzinach 13:00 – 14:30 Było to kolejne wydarzenie z cyklu Srebrnych Debat, zaplanowanych w roku 2020, podejmujących ważne społecznie […]