Zespół budownictwa senioralnego

INFORMACJA O ZESPOLE Cele działań Zespołu Budownictwa Senioralnego: Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kontaktów między podmiotami zaangażowanymi w budownictwo senioralne (deweloperzy, operatorzy, instytucje finansowe, samorządy itp.) Rozpoznawanie problemów w obszarze regulacyjnym i przygotowanie propozycji zmian ułatwiających realizację lokalnej senioralnej polityki mieszkaniowej oraz projektów budownictwa senioralnego Wypracowywanie modeli biznesowych odpowiadających potrzebom rynku Inicjowanie i wdrażanie programów […]

Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD)

INFORMACJA O ZESPOLE 9 lutego 2017 roku został powołany Zespół Opieki i Opieki Długoterminowej (ZOOD), który jest platformą spotkań, pracy i wymiany doświadczeń osób i organizacji związanych z obszarem opieki nad osobami starszymi. Stworzenie Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przez wiele podmiotów zajmujących się tematyką opieki w różnych jej aspektach. […]

Translate »
Skip to content