Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce

Deklaracja Programowa Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce została przyjęta w dniu 1 lutego 2016 r. Prace nad Deklaracją były prowadzone w kilku etapach: Instytut opracował projekt Deklaracji, następnie w czasie II Kongresu Gospodarki Senioralnej ogłosiliśmy rozpoczęcie prac nad projektem, po czym przeprowadziliśmy szerokie konsultacje środowiskowe, po czym uczestnicy rynku senioralnego mogli wyrazić swoje poparcie dla Deklaracji. Deklaracja stanowi więc wspólny głos w sprawie rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce i odnosi się do tematów takich jak aktywność zawodowa seniorów, świadczenia medyczne i opiekuńcze, ubezpieczenia społeczne, wykluczenie cyfrowe, potencjał finansowy seniorów, utrzymanie samodzielności seniorów, edukacja i kultura.

Pobierz Deklarację

Lista instytucji popierających Deklarację:

2016 08 24 Deklaracja programowa - lista podpisów-page-001 2016 08 24 Deklaracja programowa - lista podpisów-page-003 2016 08 24 Deklaracja programowa - lista podpisów-page-002