Dom z Sercem

Fundacja „Dom z Sercem” oferuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych. Posiada zestaw kompleksowych i zintegrowanych form wsparcia, wspomagających osoby starsze i ich rodziny. Zespół, w skład którego wchodzą m.in.: pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekunka medyczna, psycholog, fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy, lekarz, opiekunki środowiskowe i asystenci osób niepełnoprawnych, pomogą dobrać odpowiednie formy pomocy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
W ramach świadczonych usług oferują w szczególności:

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez opiekunki środowiskowe i asystentów osób niepełnosprawnych. Usługi te mogą być świadczone w oparciu o system teleopieki,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone między innymi przez pracownika socjalnego, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę i terapeutę zajęciowego,
  • usługi świadczone w ramach całodobowego pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie,
  • usługi świadczone w ramach dziennego pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie.
Translate »
Skip to content