Eksperci

Instytut opiera swoją działalność na wiedzy eksperckiej w dziedzinach ekonomii, prawa, socjologii, medycyny… Eksperci współpracujący z Instytutem dzielą się wiedzą niezbędną do skutecznego rozwoju gospodarki senioralnej.

Instytut proponuje także interesariuszom nawiązywanie kontaktów z ekspertami za pośrednictwem platformy wymiany kontaktów, wiedzy i usług.

W celu podjęcia kontaktu z wybranym ekspertem zapraszamy do skontaktowania się z Biurem KIGS:
Tel.: +48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

Lista ekspertów współpracujących z Instytutem


 Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Fundator oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który integruje  podmioty komercyjne, organizacje pozarządowe działające w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszaru polityki senioralnej.

Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013), „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania”(2014).

Od 2015 roku jest członkiem zespołu powołanego w Brukseli przy dwóch wydziałach Komisji Europejskiej –  DG CONNECT i  DG GROW, który w ramach programu „Otoczenie przyszłości” przygotowuje Europejskie Ramy Referencyjne dla Mieszkalnictwa Przyjaznego Wiekowi.

Członek Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Współautorka systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR.

Marzena Rudnicka jest ponadto przedsiębiorcą, właścicielką firmy Rudnicka & Consulting świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji deweloperskich. Pomysłodawczyni i Wiceprezydent URBI Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego . Ekspert  Centrum im. Adama Smitha w dziedzinie budownictwa i inwestycji.

Marzena Rudnicka pełni także funkcję lidera Działu Certyfikacji i Zarządzania Jakością Instytutu Gospodarki Senioralnej.


210_daca2d3c35db46bddcd2372bcba049ecRobert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady, prawnik, ekonomista, ekspert ds. podatków

Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.


MG1_halbMichael Gomola, Członek Rady, ekspert ds. niemieckiego systemu opieki

Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Jest ekspertem ds. niemieckich systemów opieki. Od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w opiece nad osobami starszymi. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu w niemieckim stowarzyszeniu firm opiekuńczych BHSB (Bundesverband Haushaltshilfe und SeniorenBetreuung e.V.).

Michael Gomola jest autorem dwujęzycznej książki „Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi”. Wizjoner innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi w przełożeniu na możliwości oraz realia osób starszych w Niemczech oraz w Polsce.

 

 


BM

Bolesław Meluch, Członek Rady, ekspert ds. finansowania nieruchomości

Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Banków Polskich (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości). Specjalizuje się w tworzeniu nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego i warunków do rozwoju rynków długoterminowych instrumentów refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych (listy zastawne, sekurytyzacja, obligacje własne banków).

Opiniuje rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym senioralnym.

 

 


Katarzyna Bieniek zdjecie

Katarzyna Bieniek, ekspert ds. rynku pracy i projektów związanych z ochroną zdrowia

Od ponad 10 lat związana z branżą medyczną oraz prywatną służbą zdrowia.

Współtworzyła ośrodki kardiologii inwazyjnej oraz specjalistyczny szpital kardiologiczny. Jako dyrektor ds. administracyjnych i personalnych koordynowała pracę podległych jednostek.

Korzystając ze swego doświadczenia, zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników  50+.

Jest certyfikowanym trenerem biznesu. Koordynuje i wdraża projekty szkoleniowe dla biznesu oraz jednostek publicznych.


ZdjęcieKatarzyna Bondaryk, ekspert ds. refundacji leków, świadczeń szpitalnych i badań klinicznych

Adwokat, od 13 lat specjalizujący się w doradztwie w zakresie finansowania z budżetu Państwa terapii lekowych oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

W latach 2006‑2008 była ekspertem Rządu RP w grupie roboczej Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Leków ds. badań klinicznych, w międzyrządowej grupie ds. innowacyjności WHO, w grupach roboczych Forum farmaceutycznego ds. ustalania cen leków i refundacji, efektywności leków oraz innowacyjności; koordynowała ze strony Polski międzynarodowy projekt dotyczący refundacji cen leków.

Jest również współautorem wytycznych do Dyrektywy 2001/20/WE, nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


JBulkaDr inż. Jarosław Bułka, ekspert ds. nowych technologii

Biocybernetyk, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, adiunkt w Zakładzie Biocybernetyki Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Autor ponad 50 publikacji z zakresu przetwarzania sygnałów biomedycznych, wykorzystania sieci neuronowych w diagnostyce medycznej oraz telemedycyny i systemów informatycznych wspierających diagnostykę medyczną. Współorganizator wielu konferencji branżowych.

W latach 1999-2002 sekretarz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Od 2001 r. sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Od 2010 r. ekspert Związku Powiatów Polskich. Od 2012 r. ekspert technologiczny Ośrodka Prognoz Technologicznych Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Od 2013 r. członek rady naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Współwłaściciel i wiceprezes zarządu Silvermedia sp. z o. o.

Jarosław Bułka pełni także funkcję dyrektora Działu Nowych Technologii Instytutu Gospodarki Senioralnej.


Agnieszka Cieśla, ekspert ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2013r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze w Niemczech, w którym analizowała zagadnienie kurczących się miast w Niemczech i w Polsce.

Specjalizuje się w badaniach nad wpływem przemiany demograficznej na rozwój przestrzenny, społeczny i ekonomiczny. Posiada doświadczenie jako architekt i urbanista. Prace badawcze realizuje we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi (Warszawa, Kraków, Aalborg, Weimar, Berlin, Kassel).


I. Malachowska-Coqui zdjecieIzabela Małachowska-Coqui, ekspert ds. projektowania i realizacji projektów budowlanych

Architekt krajobrazu, od 2002 r. partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Była reprezentantem Polski na IX Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji w 2004 r.

W ramach pracy biura COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu, Izabela Małachowska-Coqui zajmuje się dziedziną projektowania terenów przestrzeni miejskiej zarówno w zakresie urbanistycznym, jak i realizacji projektów budowlanych.

Jest współautorką nagrodzonych projektów, m.in. Parku Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, parku czytelnika Biblioteki Landu Saksonii i Uniwersytetu w Dreźnie, dziedzińców Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz wielu projektów obiektów mieszkalnych, w tym dla seniorów.

Od 2013 r. organizuje z Ambasadą Niemiec Warszawskie Rozmowy Architektoniczne na aktualne tematy dotyczące mieszkalnictwa, ostatnio nt. „Miasta na starość“.


Zdjęcie

Andrzej Klimczuk, ekspert ds. rynku pracy, gospodarki społecznej i gerontologii społecznej

Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz organizacji pozarządowych, a w latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz współautor modelu działania i założyciel Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku. Członek wielu organizacji naukowych.

Autor ponad 100 prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej – m.in. książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; „Aging in the Social Space” (z Łukaszem Tomczykiem), The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015; oraz „Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations”, Palgrave Macmillan, New York 2015.


user_776148_490f1c_hugeRobert Kwiatkowski, ekspert ds. samorządu, rynku pracy, organizacji i zarządzania

Prawnik, audytor wewnętrzny, pracował wiele lat w administracji samorządowej i rządowej, doradza jednostkom samorządowym w zakresie zarządzania, organizacji i kontroli zarządczej, posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

 

 


Natalia MATYBA, ekspert ds. europejskich i współpracy międzynarodowej

Pomysłodawca powstania Europejskiej Akademii Kadr w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz studiów podyplomowych w zakresie Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik administracji samorządowej, rządowej, europejskiej. Przez ostatnie 8 lat Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego oraz Domu Polski Południowej w Brukseli. Jako urzędniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialna za organizację wizyt Ministra w Polsce i zagranicą. W 2009 roku powrót do samorządu, tym razem w Województwie Śląskim, gdzie odpowiadała za stworzenie referatu ds. współpracy z organizacjami i instytucjami europejskimi w Gabinecie Marszałka.

Od wielu lat jest społecznikiem, silnie zaangażowanym w problemy oraz współpracę z ludźmi. Jako założycielka i jednocześnie prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w latach 2007-2009 odpowiedzialna za promocją ochrony środowiska i energetyki oraz postaw proekologicznych.

W wolnych chwilach gra na fortepianie oraz w golfa.


Ewa_MikolajczakEwa Mikołajczak, ekspert ds. projektowania przyjaznego seniorom

Architekt, studiowała na Politechnice Śląskiej, Technische Universität Berlin oraz Universität Kassel. Założycielka mORe architecture. Praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie architektury zdobywała w biurach architektonicznych polskich oraz niemieckich.

Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania z zakresu nowych form partycypacji społecznej. Współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Współautorka raportu „Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa senioralnego na obszarach wiejskich” (2014 r.) oraz „Internetdialog-Urban Living neue Formen des städtischen Wohnens – Evaluation” na zlecenie Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – Berlin („Internetowa forma partycypacji – dialog elektroniczny ‘Urban Living’ Nowe formy mieszkalnictwa na terenach miejskich”, 2014 r.).


ZdjęcieAgata Miśkowiec, ekspert ds. analiz rynkowych i inwestycji senioralnych

Z wykształcenia ekonomistka i prawnik, od blisko dziesięciu lat doradca w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i finansowaniem inwestycji w obszarze opieki senioralnej, badaniami rynku, certyfikacją usług i produktów dla seniorów, budowaniem strategii oraz analizami finansowymi w obszarze zdrowia i opieki społecznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwowała innowacyjne rozwiązania z zakresu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, które obecnie stara się przeszczepić na grunt polski. Zrealizowała ponad 30 projektów doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego, szpitali oraz innych podmiotów działających na rynku usług senioralnych. Autorka licznych publikacji głównie z zakresu opieki długoterminowej oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. artykułów w ‘Samorządzie Terytorialnym’, ‘Wspólnocie’, ‘Rzeczpospolitej’, ‘Working Papers NBP’, ‘Applied Economic Letters’).

Od 2012 r. zawodowo związana z firmą Public Consulting Group (PCG), gdzie obecnie kieruje pracami działu Zdrowie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Agata Miśkowiec pełni także funkcję dyrektora Działu Współpracy z Samorządami Instytutu Gospodarki Senioralnej.


ZdjęcieKrzysztof Początek, ekspert ds. funduszy europejskich

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale filologicznym i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku zarządzanie szpitalami i administracja zdrowiem publicznym.

Bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania zdobywał w samorządach lokalnych pełniąc funkcję naczelnika wydziału pozyskującego fundusze europejskie, sekretarza gminy w pierwszych latach budowania samorządu lokalnego, szefa komisji zdrowia i polityki społecznej w samorządzie powiatowym, wiceprezydenta miasta wojewódzkiego. Ponadto zarządzał placówkami służby zdrowia i firmą zajmującą się promocją i marketingiem. W dorobku zawodowym ma również doświadczenie trenerskie w pracy nad rozwojem jakości funkcjonowania samorządów lokalnych.

Jest podwójnym laureatem nagrody „EUROLIDER” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nagrody przyznane w konkursie dla najbardziej aktywnych osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joanna Toporowska, ekspert w dziedzinie architektury i rewitalizacji

Architekt. Projektant budynków mieszkalnych i komercyjnych. Specjalista w zakresie analiz przedprojektowych oraz przygotowania inwestycji budowlanych w ujęciu przestrzennym i marketingowym. Prowadzi interdyscyplinarne projekty we współpracy z deweloperami, urzędami, jednostkami badawczymi, korporacjami oraz z klientami indywidualnymi.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Izby Architektów RP. Propagatorka idei inteligentnego rozwoju i humanizacji przestrzeni miejskich.

 


Katarzyna Vannucci, ekspert w obszarze inwestycji i mieszkalnictwa senioralnego

Doświadczony menadżer firm polskich i zagranicznych, sektora projektowego i nieruchomościowego.

Jest Absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Architektury i Budownictwa a także studiów podyplomowych: Sustainable Building, Planning and Construction (Architektura i Budownictwo Zrównoważone, studla dla architektów) na Politechnice Krakowskiej 2012/2013 oraz Academy of Young Diplomats w Warszawie 2015/2016.

Współzałożycielka i Członek Stowarzyszenia: Woman in Real Estate Poland (WIREP)

Od 2012 roku mieszka w Krakowie i współpracuje w roli Partnera z MCC Beteiligungs Holding (międzynarodowa grupa budująca rezydencje i domy senioralne w Niemczech i Austrii). Jest też Współzałożycielem start-up’u Vintage Care (firma z rodziny biznesu odpowiedzialnego społecznie, dostarczająca w sposób mobilny opiekę, usługi medyczne osobom starszym).


Kontakt z ekspertami:

Tel.: 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl