Eksperci

Instytut opiera swoją działalność na wiedzy eksperckiej w dziedzinach ekonomii, prawa, socjologii, medycyny… Eksperci współpracujący z Instytutem dzielą się wiedzą niezbędną do skutecznego rozwoju gospodarki senioralnej.

Instytut proponuje także interesariuszom nawiązywanie kontaktów z ekspertami za pośrednictwem platformy wymiany kontaktów, wiedzy i usług.

W celu podjęcia kontaktu z wybranym ekspertem zapraszamy do skontaktowania się z Biurem KIGS:
Tel.: +48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl

Lista ekspertów współpracujących z Instytutem


 Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Fundator oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który integruje  podmioty komercyjne, organizacje pozarządowe działające w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszaru polityki senioralnej.

Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013), „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania”(2014).

Od 2015 roku jest członkiem zespołu powołanego w Brukseli przy dwóch wydziałach Komisji Europejskiej –  DG CONNECT i  DG GROW, który w ramach programu „Otoczenie przyszłości” przygotowuje Europejskie Ramy Referencyjne dla Mieszkalnictwa Przyjaznego Wiekowi.

Członek Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Współautorka systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR.

Marzena Rudnicka jest ponadto przedsiębiorcą, właścicielką firmy Rudnicka & Consulting świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji deweloperskich. Pomysłodawczyni i Wiceprezydent URBI Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego . Ekspert  Centrum im. Adama Smitha w dziedzinie budownictwa i inwestycji.

Marzena Rudnicka pełni także funkcję lidera Działu Certyfikacji i Zarządzania Jakością Instytutu Gospodarki Senioralnej.


210_daca2d3c35db46bddcd2372bcba049ecRobert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady, prawnik, ekonomista, ekspert ds. podatków

Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.


MG1_halbMichael Gomola, Członek Rady, ekspert ds. niemieckiego systemu opieki

Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Jest ekspertem ds. niemieckich systemów opieki. Od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w opiece nad osobami starszymi. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu w niemieckim stowarzyszeniu firm opiekuńczych BHSB (Bundesverband Haushaltshilfe und SeniorenBetreuung e.V.).

Michael Gomola jest autorem dwujęzycznej książki „Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi”. Wizjoner innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi w przełożeniu na możliwości oraz realia osób starszych w Niemczech oraz w Polsce.

 

 


BM

Bolesław Meluch, Członek Rady, ekspert ds. finansowania nieruchomości

Fundator Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Banków Polskich (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości). Specjalizuje się w tworzeniu nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego i warunków do rozwoju rynków długoterminowych instrumentów refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych (listy zastawne, sekurytyzacja, obligacje własne banków).

Opiniuje rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym senioralnym.

 

 


Katarzyna Bieniek zdjecie

Katarzyna Bieniek, ekspert ds. rynku pracy i projektów związanych z ochroną zdrowia

Od ponad 10 lat związana z branżą medyczną oraz prywatną służbą zdrowia.

Współtworzyła ośrodki kardiologii inwazyjnej oraz specjalistyczny szpital kardiologiczny. Jako dyrektor ds. administracyjnych i personalnych koordynowała pracę podległych jednostek.

Korzystając ze swego doświadczenia, zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników  50+.

Jest certyfikowanym trenerem biznesu. Koordynuje i wdraża projekty szkoleniowe dla biznesu oraz jednostek publicznych.


Agnieszka Cieśla, ekspert ds. planowania przestrzennego

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2013r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze w Niemczech, w którym analizowała zagadnienie kurczących się miast w Niemczech i w Polsce.

Specjalizuje się w badaniach nad wpływem przemiany demograficznej na rozwój przestrzenny, społeczny i ekonomiczny. Posiada doświadczenie jako architekt i urbanista. Prace badawcze realizuje we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi (Warszawa, Kraków, Aalborg, Weimar, Berlin, Kassel).


Marcin Malinowski, ekspert ds. prawnych i monitorowania otoczenia legislacyjnego

Adwokat Marcin Malinowski działa w branży prawniczej od 2012 roku. Specjalizuje się w zakresie postępowań cywilnych i karnych gospodarczych a także  prawa podatkowego obejmując swoim doradztwem problematykę white-collar crimes. Posiada doświadczenie w praktyce procesowej (sądowej) reprezentując m.in. duże spółki oraz ich zarządy w kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną i cywilną.

Współpracował z polskimi i międzynarodowymi kancelarami prawnymi, a także z korporacjami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Obecnie współtworzy i rozwija zespół Litigation w JSLegal Jankowski & Stroiński a także współpracuje z JSTax wspomagając doradztwo podatkowe.

Poza sferą stricte prawną adwokat Marcin Malinowski pracował w Parlamencie Europejskim w Brukseli zajmując się zagadnieniami, w zakresie stosunków międzynarodowych i finansów, zbieżnymi również z jego wykształceniem.

Posiada wyróżnienia m.in. na polu konkursów krasomówczych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


I. Malachowska-Coqui zdjecieIzabela Małachowska-Coqui, ekspert ds. projektowania i realizacji projektów budowlanych

Architekt krajobrazu, od 2002 r. partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Była reprezentantem Polski na IX Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji w 2004 r.

W ramach pracy biura COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu, Izabela Małachowska-Coqui zajmuje się dziedziną projektowania terenów przestrzeni miejskiej zarówno w zakresie urbanistycznym, jak i realizacji projektów budowlanych.

Jest współautorką nagrodzonych projektów, m.in. Parku Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, parku czytelnika Biblioteki Landu Saksonii i Uniwersytetu w Dreźnie, dziedzińców Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz wielu projektów obiektów mieszkalnych, w tym dla seniorów.

Od 2013 r. organizuje z Ambasadą Niemiec Warszawskie Rozmowy Architektoniczne na aktualne tematy dotyczące mieszkalnictwa, ostatnio nt. „Miasta na starość“.


Zdjęcie

Andrzej Klimczuk, ekspert ds. rynku pracy, gospodarki społecznej i gerontologii społecznej

Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz organizacji pozarządowych, a w latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz współautor modelu działania i założyciel Regionalnego Obserwatorium Kultury w Białymstoku. Członek wielu organizacji naukowych.

Autor ponad 100 prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej – m.in. książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012; „Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century”, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012; „Aging in the Social Space” (z Łukaszem Tomczykiem), The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015; oraz „Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations”, Palgrave Macmillan, New York 2015.


Natalia MATYBA, ekspert ds. europejskich i współpracy międzynarodowej

Pomysłodawca powstania Europejskiej Akademii Kadr w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz studiów podyplomowych w zakresie Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik administracji samorządowej, rządowej, europejskiej. Przez ostatnie 8 lat Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego oraz Domu Polski Południowej w Brukseli. Jako urzędniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialna za organizację wizyt Ministra w Polsce i zagranicą. W 2009 roku powrót do samorządu, tym razem w Województwie Śląskim, gdzie odpowiadała za stworzenie referatu ds. współpracy z organizacjami i instytucjami europejskimi w Gabinecie Marszałka.

Od wielu lat jest społecznikiem, silnie zaangażowanym w problemy oraz współpracę z ludźmi. Jako założycielka i jednocześnie prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w latach 2007-2009 odpowiedzialna za promocją ochrony środowiska i energetyki oraz postaw proekologicznych. W wolnych chwilach gra na fortepianie oraz w golfa.


Ewa_MikolajczakEwa Mikołajczak, ekspert ds. projektowania przyjaznego seniorom

Architekt, studiowała na Politechnice Śląskiej, Technische Universität Berlin oraz Universität Kassel. Założycielka mORe architecture. Praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie architektury zdobywała w biurach architektonicznych polskich oraz niemieckich.

Specjalizuje się w projektowaniu na rzecz architektury przyjaznej seniorom. Prowadzi badania z zakresu nowych form partycypacji społecznej. Współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Współautorka raportu „Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa senioralnego na obszarach wiejskich” (2014 r.) oraz „Internetdialog-Urban Living neue Formen des städtischen Wohnens – Evaluation” na zlecenie Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – Berlin („Internetowa forma partycypacji – dialog elektroniczny ‘Urban Living’ Nowe formy mieszkalnictwa na terenach miejskich”, 2014 r.).


ZdjęcieAgata Miśkowiec, ekspert ds. analiz rynkowych i inwestycji senioralnych

Z wykształcenia ekonomistka i prawnik, od blisko dziesięciu lat doradca w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i finansowaniem inwestycji w obszarze opieki senioralnej, badaniami rynku, certyfikacją usług i produktów dla seniorów, budowaniem strategii oraz analizami finansowymi w obszarze zdrowia i opieki społecznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwowała innowacyjne rozwiązania z zakresu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, które obecnie stara się przeszczepić na grunt polski. Zrealizowała ponad 30 projektów doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego, szpitali oraz innych podmiotów działających na rynku usług senioralnych. Autorka licznych publikacji głównie z zakresu opieki długoterminowej oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. artykułów w ‘Samorządzie Terytorialnym’, ‘Wspólnocie’, ‘Rzeczpospolitej’, ‘Working Papers NBP’, ‘Applied Economic Letters’).

Od 2012 r. zawodowo związana z firmą Public Consulting Group (PCG), gdzie obecnie kieruje pracami działu Zdrowie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Agata Miśkowiec pełni także funkcję dyrektora Działu Współpracy z Samorządami Instytutu Gospodarki Senioralnej.


ZdjęcieKrzysztof Początek, ekspert ds. funduszy europejskich

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale filologicznym i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku zarządzanie szpitalami i administracja zdrowiem publicznym.

Bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania zdobywał w samorządach lokalnych pełniąc funkcję naczelnika wydziału pozyskującego fundusze europejskie, sekretarza gminy w pierwszych latach budowania samorządu lokalnego, szefa komisji zdrowia i polityki społecznej w samorządzie powiatowym, wiceprezydenta miasta wojewódzkiego. Ponadto zarządzał placówkami służby zdrowia i firmą zajmującą się promocją i marketingiem. W dorobku zawodowym ma również doświadczenie trenerskie w pracy nad rozwojem jakości funkcjonowania samorządów lokalnych.

Jest podwójnym laureatem nagrody „EUROLIDER” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nagrody przyznane w konkursie dla najbardziej aktywnych osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joanna Toporowska, ekspert w dziedzinie architektury i rewitalizacji

Architekt. Projektant budynków mieszkalnych i komercyjnych. Specjalista w zakresie analiz przedprojektowych oraz przygotowania inwestycji budowlanych w ujęciu przestrzennym i marketingowym. Prowadzi interdyscyplinarne projekty we współpracy z deweloperami, urzędami, jednostkami badawczymi, korporacjami oraz z klientami indywidualnymi.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Izby Architektów RP. Propagatorka idei inteligentnego rozwoju i humanizacji przestrzeni miejskich.

 


Katarzyna Vannucci, ekspert w obszarze inwestycji i mieszkalnictwa senioralnego

Doświadczony menadżer firm polskich i zagranicznych, sektora projektowego i nieruchomościowego.

Jest Absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Architektury i Budownictwa a także studiów podyplomowych: Sustainable Building, Planning and Construction (Architektura i Budownictwo Zrównoważone, studla dla architektów) na Politechnice Krakowskiej 2012/2013 oraz Academy of Young Diplomats w Warszawie 2015/2016.

Współzałożycielka i Członek Stowarzyszenia: Woman in Real Estate Poland (WIREP)

Od 2012 roku mieszka w Krakowie i współpracuje w roli Partnera z MCC Beteiligungs Holding (międzynarodowa grupa budująca rezydencje i domy senioralne w Niemczech i Austrii). Jest też Współzałożycielem start-up’u Vintage Care (firma z rodziny biznesu odpowiedzialnego społecznie, dostarczająca w sposób mobilny opiekę, usługi medyczne osobom starszym).


Kontakt z ekspertami:

Tel.: 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl