Fundacja im. Lesława A. Pagi

Fundacja im. Lesława A. Pagi od 17 lat prowadzi autorskie programy edukacyjno-mentoringowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych z całej Polski. Jest również organizatorem programu Seniorzy 4.0, który przyczynia się do podniesienia stanu wiedzy osób po 65 roku życia na temat wyzwań związanych ze światem nowych technologii, finansów osobistych i profilaktyki zdrowia. Misją programu jest jest przypomnienie, że wiek senioralny może dawać poczucie wspólnoty z innymi, niezależność, oparcie w sobie, radość i beztroskę. W działania związane z programem czynnie angażują się Alumni Fundacji – młodzi eksperci w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia. Fundacja im. Lesława A. Pagi z myślą o Seniorach stworzyła również telefon zaufania dla Seniorów – „Nie Jesteś Sam”, skierowany dla Seniorów mieszkających w województwie mazowieckim, pod którym osoby dzwoniące mogą uzyskać wsparcie psychologiczne oraz porady dotyczące profilaktyki zdrowia.

 

Od 17 lat Fundacja im. Lesława A. Pagi tworzy społeczność dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra. Kluczowe obszary działalności Fundacji to: rynki kapitałowe, branża finansowa, energetyczna, ochrony zdrowia oraz innowacji biznesowej i technologicznej.

Translate »
Skip to content