FUNDATORZY

MARZENA RUDNICKA – FUNDATOR ORAZ PREZES ZARZĄDU KIGS

 Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013), „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania”(2014).

Od 2015 roku jest członkiem zespołu powołanego w Brukseli przy dwóch wydziałach Komisji Europejskiej –  DG CONNECT i  DG GROW, który w ramach programu „Otoczenie przyszłości” przygotowuje Europejskie Ramy Referencyjne dla Mieszkalnictwa Przyjaznego Wiekowi. Członek Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Współautorka systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR. Od 2017 roku członek Rady Programowej Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora.
Marzena Rudnicka jest ponadto przedsiębiorcą, właścicielem firmy Rudnicka & Consulting świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji deweloperskich. Pomysłodawczyni i Wiceprezydent URBI Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego. Ekspert Centrum im. Adama Smitha w dziedzinie budownictwa i inwestycji.

 

 

MICHAEL GOMOLA -FUNDATOR INSTYTUTU

Michael Gomola jest ekspertem ds. niemieckich systemów opieki. Od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w opiece nad osobami starszymi. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu w niemieckim stowarzyszeniu firm opiekuńczych BHSB (Bundesverband Haushaltshilfe und SeniorenBetreuung e.V.).

Michael Gomola jest autorem dwujęzycznej książki „Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi”. Wizjoner innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi w przełożeniu na możliwości oraz realia osób starszych w Niemczech oraz w Polsce.

 

 

 

 

BOLESŁAW MELUCH -FUNDATOR ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU KIGS

Bolesław Meluch pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Banków Polskich (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości). Specjalizuje się w tworzeniu nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego i warunków do rozwoju rynków długoterminowych instrumentów refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych (listy zastawne, sekurytyzacja, obligacje własne banków). Opiniuje rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym senioralnym. Przygotowuje założenia do programu oszczędzania na mieszkanie.

Jest także Wiceprezesem Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

 

 

 

 

ROBERT GWIAZDOWSKI – FUNDATOR INSTYTUTU

Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu – Marzena Rudnicka

Wiceprezes Zarządu – Bolesław Kazimierz Meluch


RADA FUNDACJI

Zgromadzenie Fundatorów powołało na członków Rady:

Jana Chudzik

Tomasz Adam Orlik

Bożena Chlabicz Biskupska