FUNDATORZY

MARZENA RUDNICKA – FUNDATOR ORAZ PREZES ZARZĄDU KIGS

Fundatorka oraz prezeska fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Autorka innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej.

Pomysłodawczyni programu certyfikacji dóbr i usług inkluzywnych wobec dojrzałych klientów OK SENIOR® oraz programu do zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach Dialog Pokoleń.

Ponadto jest członkinią Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów oraz  stałą jurorką w międzynarodowym konkursie Silvereco.org oceniający oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb dojrzałego klienta a także współautorką książki „Marketing generacji silver” (2020)

MICHAEL GOMOLA – FUNDATOR INSTYTUTU

Michael Gomola jest ekspertem ds. niemieckich systemów opieki. Od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w opiece nad osobami starszymi. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu w niemieckim stowarzyszeniu firm opiekuńczych BHSB (Bundesverband Haushaltshilfe und SeniorenBetreuung e.V.).

Michael Gomola jest autorem dwujęzycznej książki „Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi”. Wizjoner innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi w przełożeniu na możliwości oraz realia osób starszych w Niemczech oraz w Polsce.

BOLESŁAW MELUCH -FUNDATOR ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU KIGS

Bolesław Meluch pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Banków Polskich (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości). Specjalizuje się w tworzeniu nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego i warunków do rozwoju rynków długoterminowych instrumentów refinansowania portfeli wierzytelności hipotecznych (listy zastawne, sekurytyzacja, obligacje własne banków). Opiniuje rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym senioralnym. Przygotowuje założenia do programu oszczędzania na mieszkanie.

Jest także Wiceprezesem Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

 

 

ROBERT GWIAZDOWSKI – FUNDATOR INSTYTUTU

Doktor habilitowany nauk prawnych i profesor Uczelni Łazarskiego na której wykłada ekonomiczną analizę prawa, prawo finansowe, politykę fiskalną i historię myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej. Jest adwokatem i doradcą podatkowym. Doradza wielu firmom i ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych i instytucji.

Jako członek Rady Nadzorczej ZUS już w 2006 r. wieścił problemy systemu emerytalnego. W latach 2004-2014 był Prezydentem Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu – Marzena Rudnicka

Wiceprezes Zarządu – Bolesław Kazimierz Meluch


RADA FUNDACJI

Zgromadzenie Fundatorów powołało na członków Rady:

Jana Chudzik

Tomasz Adam Orlik

Bożena Chlabicz Biskupska

Translate »
Skip to content