GŁOS SENIORA

Autor w dziale
589
GŁOS SENIORA

„Głos seniora” to ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów. Misją Głosu Seniora jest szeroko rozumiana aktywizacja kulturalna i społeczna Seniorów, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz łamanie stereotypów związanych ze starością.

Głos seniora to zarazem informator, poradnik, jak i platforma wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową.
Jest wydawany w wersji papierowej i elektronicznej. Prowadzony jest również portal www.glosseniora.pl oraz profil na www.facebook.com/GlosSeniora.
 
Ogólnopolska karta seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora.

Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

W wybranych miastach karty wydawane są na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach i wydarzeniach dla seniorów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)