Gospodarka senioralna – definicja

„Wspieramy rozwój gospodarki senioralnej” – gospodarka senioralna, także zwana srebrną gospodarką, stanowi centrum działalności Instytut.

Definicja gospodarki senioralnej opracowana przez Marzenę Rudnicką, prezesa Instytutu, ukazała się w raporcie „Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce” z 2013 r. Ta branża gospodarki opiera się na systemie usług i wytwarzania dóbr ukierunkowanym na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne.

W nawiązaniu do pojęcia „gospodarki senioralnej” Marzena Rudnicka opracowała pojęcia „klastra usług senioralnych”, „placówki seniora” i „osiedla seniora”. Model „klastra usług senioralnych” zakłada istnienie platformy zorganizowanego i kompleksowego systemu zarządzania usługami opiekuńczymi i im towarzyszącymi w obszarze gospodarki senioralnej. Natomiast pojęcie „placówki senioralnej” ogranicza zasięg obiektu do zorganizowanej infrastrukturalnie jednostki pobytu dla seniorów, a „osiedle seniora” stanowi zespół obiektów stanowiących funkcjonalną całość mieszkaniowo-usługową przeznaczoną dla seniorów.

Na rzecz działalności Instytutu stosujemy szeroko pojętą definicję gospodarki senioralnej uwzględniającą jej różne gałęzie, mianowicie opiekę medyczną i sanatoryjną, mieszkalnictwo, rynek pracy i szkolenia dla opiekunów, finansowanie programów i inicjatyw gospodarczych… Zapraszamy do zapoznania się z analizami Instytutu w tej dziedzinie i do udziału w platformie wymiany kontaktów, wiedzy i usług.

Zobacz raport “Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce”, 2013:
Raport_Gospodarka Senioralna.

 

Translate »
Skip to content