I Kongres Gospodarki Senioralnej
29 października 2014 r., Warszawa (Pałac Prymasowski)

29 października 2014 r. odbył się pierwszy w Polsce Kongres Gospodarki Senioralnej. Gospodarzami Kongresu byli Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Kongres był objęty patronatami honorowymi Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Związek Miast Polskich i Wojewoda Opolski także objęli patronatami pierwszy Kongres Gospodarki Senioralnej.

W Kongresie wzięło udział blisko 200 osób – gości i panelistów – z całej Polski i zagranicy, m.in. przedstawiciele urzędów centralnych i administracji samorządowej, partnerów społecznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych, w tym środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele biznesu, instytucji kształcących specjalistów i domów opieki.

Zobacz:

Relacja z Kongresu:

Debata I. Zmiany w strukturze demograficznej – nowe wyzwania biznesowe

Debata II. Możliwości finansowania programów senioralnych

Debata IV. Mieszkania dla seniorów i placówki pobytowe – budownictwo i modernizacja

Agenda

Komunikat prasowy

Komunikat p. Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, do organizatorów i uczestników Kongresu:PismoTranslate »
Skip to content