IDEA SPIN

Idea Spin Sp. z o. o. jest spółką typu spin-off Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmujemy się realizacją procesów kreatywnych, których efektami są nowe rozwiązania, ulepszenia, rozwijanie już istniejących produktów czy usług. Podejmując się kolejnych wyzwań budujemy zespoły robocze złożone z pracowników i studentów Uniwersytetu. Biorąc pod uwagę zasoby osobowe uczelni do każdego problemu jesteśmy w stanie podejść indywidualnie.

W pracy projektowej wykorzystujemy metodę design thinking, przy czym szczególną uwagę zwracamy na poszukiwanie nowych i skutecznych metod empatii. Od początku działalności  skupiamy się szczególnie na osobach starszych, powyżej 65 roku życia. Jednym z naszych głównych celów jest jak najpełniejsze zrozumienie potrzeb seniorów.  

Owocem naszej wiedzy i doświadczeń jest autorski, unikatowy program „True Feelings” – Poczuj, co czują inni. Wykorzystujemy w nim opracowany przez nas kombinezon doświadczeń senioralnych, który daje możliwość zdobycia niepowtarzalnego doświadczenia głębokiej empatii i pozwala na pełniejsze, dokładniejsze rozpoznanie  bolączek i trudności, z jakimi w życiu codziennym borykają się osoby starsze.

„True Feelings” – Poczuj, co czują inni to m.in.:

  1. eventy – ich celem jest zwiększenie poziomu empatii wśród pracowników, którzy pracują z seniorami, świadcząc dla nich usługi lub opracowują produkty dla osób starszych. Dzięki zmianie perspektywy mogą oni lepiej rozpoznać trudności wieku senioralnego i zrozumieć swoich klientów.
  2. warsztaty – w trakcie ich realizacji pracownik danej firmy lub instytucji idzie ścieżką klienta seniora, dokonując audytu przestrzeni, oznaczeń, dokumentacji, procesów itp. Identyfikacja barier i utrudnień staje się wstępem do ich usuwania, ulepszania rozwiązań adresowanych do seniorów.
  3. procesy – korzystając z doświadczeń zgromadzonych w trakcie głębokiej empatii zespoły złożone z pracowników danej firmy lub instytucji oraz studentów i ekspertów, opracowują nowe rozwiązania (produkty lub usługi), udoskonalają i rozwijają już istniejące, dopasowując je do rzeczywistych potrzeb osób starszych.

Do współpracy zapraszamy – bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach – instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pomocowe, uczelnie i szkoły, firmy produkcyjne i usługowe. Możemy być pomocni przy realizacji m.in. projektów społecznych, ekologicznych i edukacyjnych.

Więcej informacji na: https://ideaspin.pl/ oraz http://truefeelings.pl/

Kontakt: moczkodan@ideaspin.pl oraz jankowski@ideaspin.pl

Translate »
Skip to content