III KONGRES GOSPODARKI SENIORALNEJ “GOSPODARKA NA PROGU SREBRNEJ REWOLUCJI”
9 CZERWCA 2017 R., WARSZAWA (MINISTERSTWO ROZWOJU)

Uczestnicy III Kongresu Gospodarki Senioralnej, który odbył się w Ministerstwie Rozwoju skupili się na spojrzeniu we wspólną przyszłość. Na tym, co nas czeka nie tylko w wymiarze ekonomiczno-społecznym, ale i w wymiarze osiągania satysfakcji osobistej w coraz dłuższym życiu każdego z nas.

„Wyobraźmy sobie przyszłość, nasze sąsiedztwo, nasze otoczenie za dziesięć, dwadzieścia a może trzydzieści lat.  Zdajmy sobie sprawę z tego, że w opinii wielu młodych osób dyskusja o starzeniu się dotyczy wyłącznie ludzi starszych. Ale czy tak jest naprawdę? Zupełnie nie! Dyskusja o starzeniu się społeczeństwa albo o jego długowieczności dotyczy nas wszystkich. Ten demograficzny stan rzeczy skutkuje obciążeniem finansów publicznych, systemu ochrony zdrowia, ale też wymusza reorientację produkcji dóbr i usług na potrzeby osób starszych i młodszych pokoleń, aby dobrze przygotowały się do aktywnej i zdrowej starości.

Dziś tak naprawdę mówmy o naszej przyszłości, miejscu, gdzie będziemy żyli. Mówmy o naszych miastach, dzielnicach, mieszkaniach. O naszym otoczeniu, które właśnie teraz budujemy sobie sami na starość.

Nasze życie jest coraz dłuższe. To wielki dar i osiągnięcie rozwoju cywilizacyjnego. Powinniśmy zatem już dziś dobrze przygotować się do tej rzeczywistości. Taka sytuacja demograficzna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dzisiejszych czasów. Bez względu na poglądy polityczne, obszary działań oraz miejsce w strukturze społecznej czy płeć, starzejemy się wszyscy i to powinno stać się fundamentem międzysektorowej, ponadpokoleniowej współpracy.

Srebrna gospodarka nie jest szczególnym sektorem ze względu na „kruchość“ czynnika ludzkiego. Jest obszarem wyjątkowym ze względu na wyzwania związane z rozwojem nowych sektorów biznesu i usług społecznych. Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem, ale jest również czynnikiem stymulującym innowacje i rozwijającym kreatywność. Zgodnie z zasadą „wczorajszymi narzędziami nie rozwiążemy jutrzejszych problemów“, skupmy się na znalezieniu nowych sposobów i nowych form współpracy w budowaniu naszej wspólnej przyszłości.” – mówiła prezes KIGS podczas otwarcia Kongresu.

ORGANIZATORZY

                  

PATRONATY HONOROWE

     

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

 

 


Debata 1 

Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy.

Moderator: Dorota Bąbiak-Kowalska, Radca prawny, Z-ca Redaktora Naczelnego, Wspólnota
Uczestnicy  debaty:
Robert Abramowski, Naczelnik w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z JST, Bank Gospodarstwa Krajowego
Krzysztof Przybył, Prezes, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA
Robert Murzynowski, Prezes, Healthy Ageing, Program Certyfikacji OK SENIOR
Krystyna Lewkowicz, Prezes, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Krystyna Męcik, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Debata  2

Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych

Moderator: Bolesław Meluch, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich
Uczestnicy  debaty:
Jarosław Paruzel, Habitat & Prefab Dyrektor, Saint-Gobain Polska
Agnieszka Sieg-Trafalska, Dyrektor ds. rozwoju projektów w sektorze publicznym, Philips Lighting Poland
Beata Leszczyńska, Prezes, MEDI-system
Jarosław Bułka, Dr inż., Prezes, Silvermedia
Agata Miśkowiec, Senior Consultant, PCG Polska
Dariusz Dudek, Prof., Przewodniczący Rady, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Koordynator kampanii „Stawka to Życie. Zastawka to Życie”
Krzysztof Bruski, Prezes, Polskie Centrum Opieki

Debata 3

Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych.

Moderator: Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Uczestnicy debaty:
Cezary Maliszewski, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju
Łukasz Słapek, Radca Prawny, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju
Barbara Misińska, Prezes, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
Beata Drzazga, Prezes, BetaMed S.A.
Paweł Radomski, Dyrektor, Dom z Sercem
Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Brygida Kwiatkowska, Prof. nadzw. dr hab. n. med., Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Zobacz video:

Wystąpienia otwierające:

Znaczenie srebrnej gospodarki dla rozwoju gospodarczego Polski – Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju

Na progu srebrnej rewolucji: otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia – Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Debata 1. Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy.

Debata  2. Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych

Debata 3. Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych.

Zapis wystąpienia udostępniamy dzięki Press Warszawa


 

Translate »
Skip to content