Indeks Aktywnego Starzenia Się – informacja po seminarium

W dniach 16 i 17 kwietnia 2015 r. odbyło się w Brukseli seminarium poświęcone Indeksowi Aktywnego Starzenia się. Seminarium zostało zorganizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (UNECE) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL). W spotkaniu uczestniczyła Pani Agnieszka Cieśla, Dyrektor Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej KIGS.
Indeks Aktywnego Starzenia się jest narzędziem pozwalającym na zmierzenie potencjału osób starszych do aktywnego i zdrowego starzenia się w poszczególnych krajach. W obecnej edycji tego badania Polska zajęła przedostatnie miejsce.
W trakcie seminarium omówione zostały sposoby zastosowania Indeksu Aktywnego Starzenia się na poziomie regionalnym i lokalnym. Dyskutowano również w jaki sposób ten wskaźnik mógłby zostać wykorzystywany przy tworzeniu polityk rozwoju.

Na zdjęciu: Prof. Asghar Zaidi, koordynator projektu dot. Indeksu Aktywnego Starzenia się