IV Kongres Gospodarki Senioralnej – Prezentacja raportu silver book

IV Kongres Gospodarki Senioralnej

Podczas IV Kongresu Gospodarki Senioralnej został przedstawiony kompleksowy raport obrazujący profil klientów 55+. W raporcie Silver Book zebrane zostały wyniki wieloletnich badań firmy Kantar Polska SA oraz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Rozwój medycyny przyczynił się do tego, że jesteśmy coraz dłużej młodzi i żyjemy dłużej niż kiedykolwiek w historii. Ta zmiana wpłynęła również na strukturę rodziny. Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu rodzin czteropokoleniowych. Starzejemy się wolniej jako jednostki, ale coraz szybciej jako społeczeństwo. Te dwa bieguny starzenia cieszą i martwią zarazem, ale na pewno wywołują konieczność zmiany zarówno w myśleniu o starości jak również w uświadomieniu, że starzenie dotyczy każdego. Warto zatem świadomie budować nasze otoczenie, w taki sposób, aby pomagało utrzymać jak najwyższą jakość życia każdego z nas przez jak najdłuższy czas.

 

Raport Silver Book daje podstawową wiedzę, jak zacząć komunikować, ofertować i współpracować z tą grupą ponad 12 milionów klientów.

 

Wyciąg z raportu znajduje się tu:

Translate »
Skip to content