IZBA GOSPODARCZA MEDYCYNA POLSKA

Izba Gospodarcza Medycyna Polska zrzesza podmioty gospodarcze – osoby prawne prowadzące działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej związanej z ochroną zdrowia.

Ze względu na konieczność oparcia działalności własnych zakładów opieki zdrowotnej na rachunku ekonomicznym członkowie Izby dostrzegają wady przyjętych i proponowanych rozwiązań ustawowych oraz wynikające z tego zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji dla równowagi budżetu państwa.

Translate »
Skip to content