Jak powinien funkcjonować profesjonalny Dom opieki w dobie pandemii

Jak powinien funkcjonować profesjonalny Dom opieki w dobie pandemii

 

Stan epidemiczny utrzymuje się w Polsce od ponad roku i wszystko wskazuje na to, że koronawirus pozostanie z nami niestety na dłużej. Co prawda w wielu krajach rozpoczęły się szczepienia, jednak wszyscy wiemy, że do zbudowania zbiorowej odporności daleka droga. W ostatnim czasie media na całym świecie donosiły o dramatach jakie miały miejsce w domach opieki w różnych częściach świata. Przez Polskę również przelała się fala alarmujących artykułów o „wybuchu epidemii” w domu pomocy społecznej czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym, o braku kadr („Nikt nie przyszedł do pracy”…) i kombinezonów, zmęczeniu i wyczerpaniu pracowników
i ogólnej bezradności wobec koronawirusa.

Wielu takim sytuacjom można było zapobiec, wprowadzając odpowiednio wcześnie procedury i środki ostrożności. Taką strategię przyjął Dom opieki HONORATA Grupy ORPEA w Chorzowie.

Z zebranych statystyk ogólnoświatowych wiemy, że koronawirus stanowi szczególne zagrożenie dla osób starszych, osłabionych, cierpiących na choroby przewlekłe, z wielochorobowością. Większość mieszkańców naszego Domu znajduje się w tej grupie ryzyka. Właśnie dlatego szybko wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki ostrożności, aby chronić naszych seniorów i zapobiec wprowadzeniu wirusa SARS-CoV2 do placówki. Od samego początku pandemii zachowujemy daleko posuniętą czujność. Cały czas ze szczególną uwagą śledzimy wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Do wytycznych tych instytucji dodaliśmy dodatkowe, własne środki w celu zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców i personelu.

 

Procedury

 • Jeszcze przed wystąpieniem epidemii koronawirusa stale podnosiliśmy wiedzę zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego, sprawującego opiekę nad mieszkańcami, co koordynuje od kilku lat Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Przed wystąpieniem pierwszego przypadku zakażenia COVID-19 w Polsce, w ORPEA Polska został powołany Sztab kryzysowy, który pozostaje
  w ścisłym, codziennym kontakcie ze sztabem kryzysowym w siedzibie głównej Grupy ORPEA we Francji.
 • Sporządziliśmy procedury wewnętrzne w zakresie ochrony przed epidemicznym ryzykiem wystąpienia COVID-19, a także zasady postępowania gdyby przypadek zakażenia koronawirusem pojawił się w naszym Domu. Pierwsze procedury w tym zakresie powstały 3 marca 2020 r., a pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce został stwierdzony dzień później.
 • Niezwłocznie po wprowadzeniu procedur przeprowadzamy szkolenia dla personelu w celu szczegółowego objaśnienia zapisów i postępowania w zakresie prewencji zakażeń.

 

Bezpieczeństwo

 • Wydzieliliśmy strefy o ograniczonym dostępie, w których kwaterowani są nowo przyjmowani mieszkańcy, jak
  i Ci powracający ze szpitala. Dzięki temu, możemy identyfikować osoby z potencjalnymi objawami infekcji już w pierwszych dniach pobytu.
 • Zadbaliśmy o wyposażenie naszego Domu w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich; maty dezynfekujące obuwie, a wszelkie dostarczane paczki i przesyłki podlegają obowiązkowej kwarantannie
 • Wyposażyliśmy personel w środki ochrony indywidualnej oraz przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zasad ich używania, wprowadziliśmy codzienne pomiary temperatury ciała. Prowadzimy rejestr wejść i wyjść zarówno dla personelu, jak
  i podwykonawców zewnętrznych.
 • Do Domu opieki zakupiliśmy dodatkowe środki ochrony osobistej dla personelu, sprawującego opiekę nad mieszkańcem podejrzanym o zakażenie SARS CoV-2.
 • Wdrożyliśmy wszystkie zalecenia rekomendowane prze Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia
  i inne instytucje zewnętrzne.

W celu minimalizacji ryzyka wprowadzenia wirusa SARS-CoV2 do naszego Domu opieki, stosujemy NOWE BEZPIECZNE ZASADY PRZYJĘĆ. U nowo przyjmowanych pacjentów, powracających ze szpitala lub przyjmowanych z innych placówek opieki długoterminowej, każdorazowo wykonujemy badanie w kierunku COVID-19.

Szczegółowe zasady przyjęć są zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.orpea.pl/aktualnosci/zasady-przyjec-podczas-pandemii

 

Personel

Pandemia potwierdziła, jak ważne jest, by Dom opieki zapewniał mieszkańcom opiekę medyczną. W HONORACIE  pracują na stałe lekarze interniści oraz współpracują z nami lekarze różnych specjalności, którzy na bieżąco monitorują stan zdrowia podopiecznych. Zespół rehabilitantów zapewnia indywidualne i grupowe usprawnianie, jak również indywidualne programy rehabilitacyjne – ortopedyczne i neurologiczne – z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjnego. Nasi terapeuci i psycholodzy prowadzą zajęcia indywidualne i rozmowy, których celem jest złagodzenie napięcia i lęku. Wielu mieszkańców potrzebuje pomocy i wyjaśnienia obecnej sytuacji. Różnorodne formy terapii zajęciowej dają przynoszą bardzo dobre efekty w minimalizowaniu objawów depresji, ale przede wszystkim dają mieszkańcom wiele radości i pozytywnych emocji.

 

Kontakt z rodziną

Głównym problemem, który doskwiera mieszkańcom jest tęsknota – czyli właśnie ograniczenie odwiedzin, dlatego nasi terapeuci i psycholodzy przywiązują szczególną uwagę do umożliwienia komunikacji z rodzinami. Natychmiast po zaleconym i koniecznym wstrzymaniu odwiedzin, uruchomiliśmy różne kanały kontaktu by umożliwić rodzinom i naszym mieszkańcom rozmowy telefoniczne/wideo przez dedykowane wyłącznie do tego celu numery telefonów, spotkania przez komunikatory internetowe (Skype, WhatsApp) oraz cieszące się ogromną popularnością spotkania „przez szybę”. Obecnie wznawiamy odwiedziny, które będą się odbywały według ściśle określonych zasadach, w specjalnie przygotowanych przestrzeniach

 

lek. Joanna Wagstyl-Marcinkowska

Kierownik medyczny

Dom opieki HONORATA

Translate »
Skip to content