III KONGRES GOSPODARKI SENIORALNEJ “GOSPODARKA NA PROGU SREBRNEJ REWOLUCJI” 9 CZERWCA 2017 R., WARSZAWA (MINISTERSTWO ROZWOJU)


Debata 1  Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy. Moderator: Dorota Bąbiak-Kowalska, Radca prawny, Z-ca Redaktora Naczelnego, Wspólnota Uczestnicy  debaty: Robert Abramowski, Naczelnik w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z JST, Bank Gospodarstwa Krajowego Krzysztof Przybył, Prezes, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA Robert Murzynowski, Prezes, Healthy Ageing, Program Certyfikacji OK SENIOR Krystyna Lewkowicz, Prezes, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Męcik, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Debata  2 Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych Moderator: Bolesław Meluch, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich Uczestnicy  debaty: Jarosław Paruzel, Habitat & Prefab Dyrektor, Saint-Gobain Polska Agnieszka Sieg-Trafalska, Dyrektor ds. rozwoju projektów w sektorze publicznym, Philips Lighting Poland Beata Leszczyńska, Prezes, MEDI-system Jarosław Bułka, Dr inż., Prezes, Silvermedia Agata Miśkowiec, Senior Consultant, PCG Polska Dariusz Dudek, Prof., Przewodniczący Rady, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ, Koordynator kampanii „Stawka to Życie. Zastawka to Życie” Krzysztof Bruski, Prezes, Polskie Centrum Opieki Debata 3 Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych. Moderator: Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej Uczestnicy debaty: Cezary Maliszewski, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju Łukasz Słapek, Radca Prawny, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju Barbara Misińska, Prezes, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Beata Drzazga, Prezes, BetaMed S.A. Paweł Radomski, Dyrektor, Dom z Sercem Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Brygida Kwiatkowska, Prof. nadzw. dr hab. n. med., Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Zobacz video: Wystąpienia otwierające: Znaczenie srebrnej gospodarki dla rozwoju gospodarczego Polski – Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju Na progu srebrnej rewolucji: otoczenie przyszłości – przyszłość otoczenia – Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Debata 1. Demografia a gospodarka narodowa. Znaczenie gospodarki senioralnej dla rozwoju produktów, usług i rynku pracy. Debata  2. Miejsce do życia przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych Debata 3. Praca to bezpieczna rodzina i spokojna emerytura. Potencjał rynku usług senioralnych w tworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla młodych. Zapis wystąpienia udostępniamy dzięki Press Warszawa
ORGANIZATORZY                    PATRONATY HONOROWE       PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Centrum Alzheimera, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. zaprosiły opiekunów nieformalnych oraz przedstawicieli instytucji opieki długoterminowej do wzięcia udziału w konferencji „Żywienie osób starszych w praktyce”. Spotkanie odbyło się 7 czerwca w Centrum Alzheimera w Warszawie. Konferencja składała się z części wykładowej, warsztatowej oraz degustacyjnej. Po raz pierwszy kompleksowo podjęty został temat diety seniorów. O żywieniu osób starszych rozmawiali przedstawiciele świata nauki, specjaliści z zakresu żywienia i psychologii oraz osoby na co dzień pracujące z seniorami. Podczas konferencji została powołana Grupa Robocza, która opracuje „Praktyczny poradnik żywienia seniora”. Patronem konferencji był Warszawski Uniwersytet Medyczny. Sponsorami wydarzenia byli: Fresenius Kabi, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM, Prosper, Restauracja Giovanni Sport, Tena. Zobacz Program konferencji
Translate »
Skip to content