„Idealny opiekun? Z życiowym doświadczeniem, empatyczny i jak najtańszy”, Rynek Seniora, 16.12.2015

Jacek Wykowski sporządził relację z konferencji organizowanej przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej podsumowującej projekt „Nowa Jakość dla Seniora”.

Projekt był realizowany w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej dzielnic Praga Południe i Białołęka w Warszawie. Relacja J. Wykowskiego nosi tytuł Idealny opiekun? Z życiowym doświadczeniem, empatyczny i jak najtańszy, który odzwierciedla wyniki badań i dążenia określone w wynikach projektu.

Warto także przypomnieć jedno z pytań, które pojawiło się podczas konferencji i dotyczyło samotności wśród seniorów. Na podstawie odpowiedzi na ankiety możemy powiedzieć, że samotność wynika z braku więzi sąsiedzkich (ich zaniku), barier architektonicznych (np. 3 piętro bez windy lub winda, ale kilka dodatkowych schodków), a także mobilności wśród młodszych pokoleń, co powoduje nieobecność członków rodziny na co dzień. Zapewnienie usług opiekuńczych wysokiej jakości jest tym bardziej zasadnicze, aby w pełni zapewnić godność dla każdej osoby starszej.

Posted in: