II Kongres Gospodarki Senioralnej, Rzeczpospolita, dodatek specjalny, 20.10.2015

W wydaniu z dnia 20 października 2015 r. Rzeczpospolita opublikowała dodatek specjalny nt. II Kongresu Gospodarki Senioralnej:

  • Będziemy najstarsi w Europie
  • Długie życie jest darem, Marzena Rudnicka
  • Deklaracja programowa rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce
  • Czy istnieje złota recepta na opiekę nad seniorami? Agata Miśkowiec
  • Premiera systemu certyfikacji OK Senior
  • Konieczna jest ochrona praw seniorów, Aldona Pietrzak
  • Musimy sami stać się zmianą, Piotr Schramm
  • Żeby rok 2035 okazał się godną jesienią, prof. Antonina Ostrowska
  • Telemedycyna przyjazna seniorom
  • Najważniejszy jest człowiek, dr inż. Jarosław Bułka

Przeczytaj dodatek do Rzeczpospolitej: 

Posted in: