KIGS partnerem rewitalizacji Zespołu Szpitalnego im. Juliusza Rogera w Rybniku

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest partnerem  wspierającym działania Miasta Rybnika na rzecz gospodarki senioralnej w zakresie projektów i strategii związanych z szerokorozumianą srebrną gospodarką. Wsparcie odnosi się do inwestycji w mieszkalnictwo dla osób starszych, opiekę medyczną i pielęgnacyjną oraz programy społeczne zmierzające do zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów.

Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej:
„Zamierzenie inwestycyjne Kwartał „Juliusz” w Rybniku jest spójne z najnowszymi rekomendacjami związanymi z budowaniem przestrzeni do życia dla osób starszych. Według planów, będzie to miejsce współistnienia takich form pobytowych i usług, aby spowodować włączenie społeczne seniorów ale też i młodych pokoleń, dla których starsza osoba może pełnić ważną rolę społeczną i mentorską.
Wszelkie formy mieszkalnictwa i usług dedykowane osobom na już wczesnym etapie ich starzenia się pozwalają na radykalne polepszenie w kolejnych latach ich życia poziomu aktywności. Aktywna społecznie osoba starsza  zdecydowanie dłużej żyje w lepszym zdrowiu i dłużej pozostaje samodzielna. Senior, do którego dociera wsparcie i asysta pozostaje dłużej samodzielny, przez co statystycznie mniej choruje i rzadziej wymaga całodobowej pełnej opieki. Z drugiej strony należy pamiętać, że dynamika zmian poziomu samodzielności seniorów jest znaczna i należy zadbać również o miejsca świadczenia opieki całodobowej, co projekt również przewiduje.
Tworzenie takich miejsc jak „Kwartał Juliusz” należy uznać za rozwiązanie korzystne również pod względem ekonomicznej stopy zwrotu – oszczędność środków publicznych na opiekę nad osobami niesamodzielnymi, ale też społecznej stopy zwrotu – wzajemne wsparcie międzypokoleniowe i nowe miejsce do życia dla mieszkańców miasta.”

Czytaj dalej: Rewitalizacja Zespołu Szpitalnego im. Juliusza Rogera w Rybniku