„KIGS pracuje nad wzorcem umowy z domami opieki”, Rynek Seniora, 17.03.2016

W dniu 17 marca 2016 r. Rynek Seniora opublikował artykuł Jacka Wykowskiego „KIGS pracuje nad wzorcem umowy z domami opieki”.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) wskazuje na konieczność wypracowania modelowego wzorca umowy seniora z domem opieki. Według ekspertów instytutu obecne regulacje nie gwarantują dobrostanu pensjonariuszy. KIGS, w ramach certyfikacji OK Senior, rozpoczął opracowywanie jednolitego wzoru kontraktu, którym będą mogły posługiwać się domy opieki.

 

Posted in: