„Polska to będzie kraj starych ludzi. Czy jesteśmy na to gotowi?”, Onet.pl, 04.01.2016

Na portalu Onet.pl został opublikowany artykuł Macieja Stańczyka „Polska to będzie kraj starych ludzi. Czy jesteśmy na to gotowi?”. Poza kwestią tworzenia polityki senioralnej, autor zwraca uwagę na rozwój srebrnej gospodarki i definiuje ten filar gospodarki, jako nie tylko usługi opiekuńcze i zdrowotne, ale też produkty i usługi ułatwiające seniorom życie codzienne, dedykowane oferty kulturalne czy te związane z rekreacją i przede wszystkim aktywnością zawodową. Cytuje także Marzenę Rudnicką, prezes KIGS, która zwraca uwagę na kontekst w którym rozwija się srebrna gospodarka:

– Mamy programy, które skupiają się na przedłużeniu aktywności osób starszych. To ważne i potrzebne inicjatywy. Zupełnie jednak nie mamy programów, które przygotowałyby społeczeństwo do starości. Nikt nie tłumaczy, jak proces starzenia przebiega, jak się do niego przygotować – mówi nam Marzena Rudnicka.

Posted in: