Narodowy Instytut Wolności wspiera KIGS

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej otrzymał od Narodowego Instytutu Wolności dotację na zakup środków ochrony osobistej, które zostały przekazane do użytku Pienińskich Domów Dziennego Pobytu w Kluszkowcach, Niedzicy i Jaworkach. 

Niniejsze wsparcie finansowe zostało udzielone w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Translate »
Skip to content