NASZSENIOR.PL

NaszSenior.pl – NOWOCZEŚNIE I MOBILNIE ! Od 26 lat tworzy nowoczesne rozwiązania statystycznej analizy danych.

System monitorowania zachowań osób niesamodzielnych NaszSenior.pl automatycznie powiadamia o sytuacjach nietypowych. Moduł sztucznej inteligencji reaguje również na stany zagrożeń takich jak: utrata przytomności, udar, zawał. System kontroluje i rozlicza precyzyjnie pracę opiekunów.

NaszSenior.pl jest kompleksowym systemem, który samodzielnie buduje model zachowań podopiecznych oraz opiekunów na podstawie danych przekazywanych przez różnego rodzaju identyfikatory, czujniki i urządzenia.

NaszSenior.pl jest propozycja skierowana do instytucji, organizacji i firm, które świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych.

Translate »
Skip to content